Μηχανοκίνητες και πεζές Περιπολίες από Καταδρομείς ,Εθνοφύλακες και Εφέδρους εκτελούνται σε καθημερινή βάση υπό την Καθοδήγηση των Αξιωματικών της Ι-ΜΠ στα Βόρεια Σύνορα της Χώρας!

Στο πλαίσιο των δράσεων αποτροπής που έχει θεσπίσει πρόσφατα το Γενικό Επιτελείο Στρατού στις Περιοχές Ευθύνης τ Σχηματισμοί της Ιης Μεραρχίας Πεζικού (Ι ΜΠ), εκτελούν καθημερινά δραστηριότητες επιτήρησης,