Στο facebook

Αρχειοθήκη

Από το Blogger.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Πνευματική ιδιοκτησία & Αντιγραφή υλικού
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.

Πρόσφατα

15 Μαΐου 2017
Με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα  Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλη Μιχελάκη, ακυρώθηκε το πρόστιμο των 98.800 ευρώ που επέβαλε στον Δήμο Άργους Ορεστικού η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αστικών λυμάτων στον ποταμό Αλιάκμονα.

Η απόφαση ωστόσο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που φέρει την υπογραφή του κ. Θ. Καρυπίδη έχει μεταβιβαστεί στην Εισαγγελέα Καστοριάς η οποία αναμένεται να διατάξει
ανακριτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες.

Την απόφαση του κ. Μιχελάκη, ο οποίος υπογράφει ως ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναμένεται να προσβάλει στα διοικητικά δικαστήρια η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για λόγους ηθικής τάξης.

Η ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΘΕΜΑ: Εξέταση της προσφυγής του ΟΤΑ Α΄ βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος Άργους Ορεστικού», που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, κατά της µε αριθµ. πρωτ. 13736/215/26-1-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, περί επιβολής συνολικού προστίµου 98.800 €.

 Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη : 1. Την από 13-2-2017 προσφυγή του ΟΤΑ Α΄ βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος Άργους Ορεστικού», που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, κατά της µε αριθµ. πρωτ. 13736/215/26-1-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας στις 14-2-2017 και µε την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της προσβαλλόµενης απόφασης, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν. 2. Την προαναφερθείσα – προσβαλλόµενη απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα ∆ήµο πρόστιµο ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (98.800) ευρώ, για ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων στο ποταµό Αλιάκµονα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 περ. 27, 2, 3 παρ. 3 περ. γ, 6 παρ. 1 περ. iii, 94 παρ 1 περ. 25 και 26, 214, 215, 227, 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α’) «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις 2 θεµάτων...............................................................
.............................................................................................................................................................
Αφού λάβαµε υπόψη και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου Αποφασίζουµε Κάνουµε δεκτή την προσφυγή του ΟΤΑ Α΄ βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος Άργους Ορεστικού», που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, και ακυρώνουµε τη µε αριθµ. πρωτ. 13736/215/26-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.  
Η απόφαση αυτή προσβάλλεται ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων. 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα 
Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης


0 σχόλια:

Ενημερωθείτε

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Δημοφιλείς αναρτήσεις