Στο facebook

Αρχειοθήκη

Από το Blogger.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Πνευματική ιδιοκτησία & Αντιγραφή υλικού
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.

Πρόσφατα

3 Αυγούστου 2017

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει τους δημότες του ότι, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ Ν.4483 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τΑ΄), οι δημότες μπορούν να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο & τα Νομικά Πρόσωπα. Το νομοσχέδιο δίνει την δυνατότητα σε όσους έχουν οικονομικές εκκρεμότητες να τις ρυθμίσουν. Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο οφειλέτης υποβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς, αίτηση για υπαγωγή του στη ρύθμιση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017.

α) Αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Όλους τους πολίτες που έχουν οφειλή στο Δήμο Καστοριάς και τα Νομικά Πρόσωπα.
ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΦΟΡΑ
Όλες τις οφειλές προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από 31 Ιουλίου 2017).
ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει να πληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.


ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.
Πληροφορίες στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς
στα τηλ 2467351145-2467351146

0 σχόλια:

Ενημερωθείτε

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Δημοφιλείς αναρτήσεις