Η τρόικα ζητά Σώμα κατά της Διαφθοράς!

Άρθρο της Μαριάννας Ιατρίδου

Το υπουργείο Οικονομικών, τις τελευταίες μέρες προωθεί ένα Νέο σώμα “Αδιάφθορων”, με τη σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και τη διενέργεια ελέγχων με βάση τις μεθόδους της Οικονομικής Αστυνομίας των ΗΠΑ. Αυτό γίνεται λόγω τον αλλαγών που έρχονται στη φορολογία και συγκεκριμένα στον τρόπο διενέργειας των ελέγχων αμέσως μετά τις εκλογές.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο που έχει εκπονηθεί και προβλέπει ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα πρέπει να απεγκλωβιστεί από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, να λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς δεσμεύσεις πολιτικές ή οικονομικές, ώστε να μπορεί να αποδίδει άμεσα αποτελέσματα και να μην μπαίνουν οι υποθέσεις στα συρτάρια.
Έτσι, μετά τη λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων στο Νομό Αττικής, που τις αμέσως επόμενες ημέρες αναλαμβάνει δράση, έως τις 16 Μαΐου με βάση το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα λειτουργεί και η υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Θεσσαλονίκης.
Σκοπός των νέων σωμάτων είναι να εκλείψουν τα φαινόμενα διαφθοράς με κύρια αναφορά τα γνωστά σε όλους «φακελάκια».
Αξίζει να σημειωθεί ότι και η σύσταση της Εσωτερικής Αστυνομίας γίνεται ύστερα από απαίτηση της τρόικας, με στόχο να διενεργούνται στοχευμένοι έλεγχοι στο “πόθεν έσχες” των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν και κάθε χρόνο δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών προχωρούν και στην ενεργοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων με στόχο τον αυστηρό έλεγχο των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων – κυρίως των ελεγκτών- και την αντιμετώπιση της διαφθοράς.
Tο νέο σώμα αδιάφθορων θα έχει συγκεκριμένα αντικείμενο, αφού με βάση το σχέδιο του υπουργείου θα μπορεί:
 **να ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση και το «πόθεν έσχες» των γενικών διευθυντών, διευθυντών, προϊσταμένων, ελεγκτών, εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων. Για το λόγο άλλωστε αυτό, όλοι οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών θα υποχρεούνται να υποβάλουν στην υπηρεσία τους δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

 **να διενεργεί προκαταρτικές έρευνες, ένορκες διοικητικές εξετάσεις και ανακρίσεις για πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν απάτες, κακοδιοίκηση, διαφθορά, χρηματισμό, παραβίαση δικαιωμάτων των φορολογούμενων, εκβιασμών των φορολογούμενων.

 **να αξιολογεί και να επανελέγχει μεγάλες φορολογικές υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί από τους ελεγκτές.

Επισημαίνεται ότι το κυβερνητικό σχέδιο για το χτύπημα της φοροδιαφυγής με βάση την αμερικανική συνταγή του IRS προβλέπει ακόμη:

–έλεγχο των επώνυμων φορολογουμένων με μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιφάνεια,

–έλεγχο των εισοδημάτων όχι μόνο με τις διασταυρώσεις στοιχείων, αλλά και την αξιοποίηση πληροφοριών από την προσωπική ζωή και τον στενό επαγγελματικό κύκλο των φορολογουμένων,

–παρακολούθηση του τρόπου ζωής των υπόπτων για φοροδιαφυγή προσώπων και συγκέντρωση στοιχείων για αγορές αγαθών μεγάλης αξίας,

–έλεγχο των ισολογισμών των επιχειρήσεων για να διαπιστωθεί αν τα τελικά αποτελέσματα βρίσκονται μέσα στις αρχικές προβλέψεις τους.
‘Ένα από τα “όπλα” φυσικά για τον εντοπισμό των πραγματικών εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών είναι η πλήρης ηλεκτρονική διασύνδεση που προωθεί μετά τις 20 Αυγούστου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, πολεοδομίες και άλλους οργανισμούς, έτσι ώστε η Εφορία να μπορεί να εντοπίζει τις αμοιβές που εισπράττουν γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες και στη συνέχεια να τις διασταυρώνει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό έχει ήδη αποφασιστεί τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. στοιχεία που αφορούν σε:

α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (στεγαστικά, καταναλωτικά κ.λπ.),

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων.

Για επιτάχυνση μάλιστα των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων, καθώς και του ελέγχου και των διασταυρώσεων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα διαβιβάζονται:

α) Ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ.),

β) Κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λπ.),

γ) Ύπαρξη θυρίδων,

δ) Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.
Το σχέδιο των “Αδιάφθορων” πάντως δεν πρόκειται να περιοριστεί μόνο στο υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα επεκταθεί και στις πολεοδομίες και στο χώρο της υγείας, όπου “ανθεί” η φοροδιαφυγή, ενώ για να υπάρχουν αποτελέσματα έχει ήδη αποφασιστεί να μπαίνουν στο “μικροσκόπιο” ακόμη και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού των υπαλλήλων.

Ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι η καθολική εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου ειδικά στους υπαλλήλους που δουλεύουν στους ανωτέρω χώρους θα αποδώσει “καρπούς”, μόνο στην περίπτωση που θα υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης των περιουσιακών τους στοιχείων με αυτά που κατέχουν οι συγγενείς τους, προκειμένου να αποκλειστεί και η δυνατότητα μεταβίβασής τους.