43.000 χιλιάδες Έλληνες ψάχνουν δουλειά στην Ευρώπη

Σχεδόν ένας στους εκατό εργαζομένους και ανέργους της χώρας έχει καταθέσει βιογραφικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ευρωπαϊκών δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης (σ.σ. στην Ελλάδα ο ΟΑΕΔ) του EURES, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα σε 43.000 (σε σύνολο 5.117.588 ατόμων που απαρτίζουν το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας) ανέρχονταν τα βιογραφικά των Ελλήνων στο ΕURES τον Ιανουάριο του 2014.

To Ιούνιο του 2013 ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 39.000, τον Ιούνιο του 2012 σε 29.000 και τον Ιούνιο του 2010 μόλις σε 9.000.

Πάντως σύμφωνα με τη Eurostat, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στην ΕΕ ανερχόταν το 2012 σε 110.139 έναντι 110.823 το 2011 (-1%).

Να σημειωθεί πως το 60% των Ελλήνων μεταναστών βρίσκονται σε χώρες της ΕΕ και το 40% σε χώρες εκτός ΕΕ.

Στη Γερμανία, σύμφωνα με την εθνική στατιστική αρχή, μετανάστευσαν 33.400 Έλληνες το 2013 έναντι 34.100 το 2012.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2013-14 μετανάστευσαν 9.000 Έλληνες, ενώ το 2012 -13 μετανάστευσαν 8.700.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση της Κομισιόν, νεότερες τάσεις σε σχέση με τη γεωγραφική κινητικότητα των εργατών στο εσωτερικό της ΕΕ δείχνουν ότι Ευρωπαίοι πολίτες που μεταναστεύουν εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας απ/ ο,τι όσους μένουν στις χώρες του, αν και μερικοί από αυτούς επηρεάζονται περισσότερο από μορφές της προσωρινής απασχόλησης.

Οι μετρήσεις του Ειδικού Ευρω-βαρόμετρου δείχνουν πως το 29% των Ελλήνων θα μετανάστευε το 2013 σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το 2011 το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 27%.

Σε σχέση με την προ- κρίσης περίοδο (2004 – 8), εκείνοι που μετακινούνται εντός της ΕΕ μετά το 2009 προέρχονται περισσότερο από τις χώρες του νότου απ/ ο,τι στις χώρες της ανατολής και της κεντρικής Ευρώπης, αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν.

Η Κομισιόν προχωρά και στα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. H αγορά εργασίας στην ΕΕ ανακάμπτει σταδιακά και η κοινωνική κατάσταση δείχνει μερικά σημάδια σταθεροποίησης. Για πρώτη φορά από το 2011, το ΑΕΠ, τα εισοδήματα των νοικοκυριών και η απασχόληση αυξάνονται. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% στο α/ τρίμηνο του 2014 έναντι 0,0% το αντίστοιχο διάστημα το 2013. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2% (έναντι -0,3%). Η παραγωγικότητα εργασίας αυξήθηκε κατά 0,9%% (έναντι -0,2%).Το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 0,9% έναντι 1,4%.

2. Ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν. Η μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται, η ανεργία βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα της (10,4% τον περασμένο Απρίλιο). Στη Φινλανδία και την Ελλάδα η μείωση της απασχόλησης επιβραδύνθηκε κατά τους τελευταίους πέντε μήνες μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2014, αλλά η εξέλιξη της απασχόλησης για το πρώ το τρίμηνο του 2014 δεν είναι ακόμα θετική.

Η κατάσταση της αγοράς εργασίας για την νεολαία εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη για τη νέα γενιά. Η ανεργία των νέων 15 – 24 ετών παραμένει στο ιστορικό υψηλό επίπεδο του 22,5% τον Απρίλιο του 2014.

Τα χάσματα των γενεών στους βασικούς παράγοντες της εργασίας συρρικνώθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά της ανεργίας έχουν συνδεθεί με την μείωση της απασχόλησης.

3. Στην Ελλάδα και την Κύπρο συνεχίζονται οι σκληρές μειώσεις στο μοναδιαίο κόστος εργασίας.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η πρόκληση είναι να βρεθούν τρόποι να αυξηθεί η παραγωγικότητα στην ΕΕ χωρίς τη μείωση των εργατικών μισθών.

4. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας παρέμεινε αδύναμη στην ΕΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Στην Ελλάδα και την Κύπρο σημειώθηκε σημαντική μείωση.