Επιτέλους! Εντάχθηκε το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού!

Ύστερα από πολυετείς προσπάθειες της “Κ.Ε.” με συνεχείς αναφορές στο μείζον θέμα της ρύπανσης του Αλιάκμονα από τα λύματα του Άργους Ορεστικού, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε προχθές την ένταξη του έργου με προϋπολογισμό 5.185.483,86 €

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Τις αποφάσεις ένταξης τεσσάρων έργων που αφορούν στη βελτίωση της διαχείρισης των λυμάτων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα:

• Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) περιοχής Κοζάνης, προϋπολογισμού 532.520,33 €

• Έργα Προσαγωγής και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού, προϋπολογισμού 5.185.483,86 €

• Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαϊδας 3.951.612,91 €

• Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Αιανής Δήμου Κοζάνης 2.117.669,53 €

Τα έργα αφορούν στην κατασκευή νέων δικτύων, στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με στόχο αφενός την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών λυμάτων και αφετέρου την προστασία των υδάτινων αποδεκτών και την περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Τα έργα εντάσσονται στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και ειδικότερα στο ποσό που εκχωρήθηκε από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός της κατασκευής των έργων καλύπτεται από εθνικούς πόρους και πόρους του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.