3η Γενική Συνέλευση των ΕΝ.ΔΗΜΟ.

Οι ΕΝ.ΔΗΜΟ συνεπείς στις ιδρυτικές τους αρχές όπως αποτυπώνονται στο καταστατικό και τους στόχους τους, προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της εποχής και ατενίζουν το μέλλον με θάρρος και όραμα. Αν και το οικονομικό περιβάλλον έχει αρχίσει να γίνεται ασφυκτικό, η κοινωνική κρίση έχει διευρυνθεί, οι μάχες έχουν υποτονήσει, η εκπροσώπησή μας στο δημοτικό συμβούλιο είναι μικρή, παρόλα αυτά οφείλουμε να προχωράμε και να επαναπροσδιορίζουμε τις κατευθύνσεις μας, ακόμα και κάτω απο αυτές τις συνθήκες.

Πεύτει στους ΕΝ.ΔΗΜΟ. λοιπόν ένα μεγάλο βάρος και ευθύνη μαζί. Είναι η μοναδική πολιτική συλλογικότητα που ξεκίνησε αυθόρμητα, έδωσε πολλές καινοτόμες προτάσεις άσχετα αν ευόδωσαν και εισακούστηκαν, είχε δημόσιες παρεμβάσεις με ένα διαφορετικό πολιτικό ύφος, όπου η αντιπολίτευση που άσκησε και ασκεί ήταν κατά το δυνατόν πολιτισμένη και δημιουργική, που στόχο έβαλε το πλάτεμα της δημοκρατίας και τις βάσεις για ένα πρωτόλειο σύστημα άμεσης δημοκρατίας.
Η μοναδική πολιτική συλλογικότητα που τα μέλη της ακόμα και μετά το τέλος των εκλογών παρέμειναν και νιώθουν ακόμα μέλη συλλογικότητας. Μια ομάδα που προτάσσει το συλλογικό όργανο και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα.
Σας καλούμε λοιπόν στην 3η Γενική μας Συνέλευση, να αξιολογήσουμε την πορεία μας, να επανπροσδιορίσουμε τους στόχους μας, να αναζωπυρώσουμε το ενδιαφέρον για την πολιτική.
Το κάλεσμα δεν είναι μόνο για τα τακτικά μέλη, αλλά για όλους τους φίλους που θέλουν να μάθουν και να συμβάλουν σε αυτό το εγχείρημα της τοπικής αυτοδιοίκησης.