Επιμελητήριο Καστοριάς: Ημερίδα με θέμα «Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός – Επιχειρηματική δεύτερη ευκαιρία»

Το Επιμελητήριο Καστοριάς σε συνεργασία με την εταιρία BUSINESS SUPPORT SERVICES, την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 στο Eπιμελητήριο, θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα «Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός – Επιχειρηματική δεύτερη ευκαιρία».

Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού:

·        
Θα περιγράψουμε την παρούσα κατάσταση.
·        
Θα αναφερθούμε στο πεδίο εφαρμογής του νόμου.
·        
Θα αναλύσουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
·        
Θα δούμε τα μυστικά της υποβολής.
·        
Θα τονίσουμε τα απαιτούμενα της αίτησης. Τι
πρέπει να περιλαμβάνει.
·        
Θα σκιαγραφήσουμε την διαδικασία μετά την
υποβολή της αίτησης.
·        
Θα περιγράψουμε τα βασικά στοιχεία της
μελέτης βιωσιμότητας.
·        
Θα δούμε μαζί πως πρέπει να γίνεται η
επιβεβαίωση της μελέτης βιωσιμότητας και κυρίως πως πρέπει οι πελάτες να
χειρίζονται προς όφελος τους αυτό το κρίσιμο στάδιο.
Αμέσως μετά θα συζητήσουμε:
·        
Τι οδηγίες έχουν δοθεί στους εκπροσώπους του
δημοσίου.
·        
Πως σκέπτονται τα πιστωτικά ιδρύματα.
·        
Την κρισιμότητα της παρούσας αξίας των
εξασφαλίσεων και τον ρόλο τους στο αίτημα.
·        
Τον τρόπο διαπραγμάτευσης
Και θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα
παραδείγματα αποτελεσματικών πραγματικών διαπραγματεύσεων.
Θα ακολουθήσει χρόνος για ερωτήσεις
απαντήσεις.
Εκ του Επιμελητηρίου.