Από 5 έως 3.234 ευρώ θα λάβουν σήμερα πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι – Αναλυτικά παραδείγματα

Εκτός πληρωμής μένουν περίπου 110.000 συνταξιούχοι λόγω χηρείας ή και γήρατος που υπέβαλαν αίτηση πριν από τις 12/5/2016 και συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα παίρνοντας οριστική σύνταξη και αναδρομικά.

Για αυτές τις περιπτώσεις τα Ταμεία δεν έστειλαν έγκαιρα στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των συνταξιούχων με τις επιστροφές που δικαιούνται να λάβουν.

Το πρόβλημα θα διορθωθεί όμως και η καταβολή των αναδρομικών που δικαιούνται για όσο καιρό είχαν τις λάθος κρατήσεις στην εισφορά ασθενείας θα γίνει στις 21-22 Δεκεμβρίου που πληρώνεται η σύνταξη Ιανουαρίου.

Τα ποσά των αναδρομικών που θα δουν απόψε στα ΑΤΜ είναι καθαρά έπειτα από φόρο 20% ενώ δεν απαλλάσσονται του μέτρου της κατάσχεσης.

Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Εφορία και Ταμεία, κινδυνεύουν να μην πάρουν τίποτε αν ο λογαριασμός τους εμφανίσει ποσό άνω των 1.250 ευρώ που είναι το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού.

Συνολικά θα δοθούν 295 εκατ. ευρώ αλλά μετά το φόρο 20% στους συνταξιούχους θα φθάσουν τα 236 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο οι πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι θα λάβουν 235 ευρώ με ανώτατο όριο τα 3.230 ευρώ και κατώτατο τα 5 ευρώ.

Διάρκεια
Στον
ΟΑΕΕ, στο ΙΚΑ, στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών και στο ΝΑΤ, οι κρατήσεις
που επιστρέφονται αφορούν το διάστημα από 1ης/1/2012 ως 30/6/2016,
δηλαδή ως και 54 μήνες γιατί η κράτηση ασθενείας έμπαινε στο μικτό –
αρχικό ποσό κύριας σύνταξης, χωρίς να αφαιρούνται οι μειώσεις του
Μνημονίου. Ενώ από 1ης/7/2016 και μετά η κράτηση γίνεται στο τελικό ποσό
σύνταξης πριν από το φόρο και αφού αφαιρεθούν όλες οι μειώσεις.
Στο
Δημόσιο οι κρατήσεις που επιστρέφονται αφορούν το διάστημα από
1ης/10/2013 ως 30/6/2016, γιατί μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2013 η
κράτηση ασθενείας (τότε 4%) έμπαινε στο τελικό ποσό σύνταξης πριν από το
φόρο. Από 1ης Οκτωβρίου όμως οι υπηρεσίες επέβαλαν την κράτηση στο
μικτό – αρχικό ποσό κύριας σύνταξης, χωρίς να αφαιρούνται οι μειώσεις
του Μνημονίου. Ενώ από 1ης/7/2016 και μετά η κράτηση γίνεται στο τελικό
ποσό σύνταξης πριν από το φόρο και αφού αφαιρεθούν όλες οι μειώσεις.
Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ προ του 2012 που έχει μόνο κύρια σύνταξη και το
μικτό αρχικό ποσό ήταν 1.535 ευρώ έχει λαμβάνειν αναδρομικά 277 ευρώ.

Συνταξιούχος του ΙΚΑ προ του 2012 με κύρια σύνταξη 1.535 ευρώ αλλά και
με επικουρική 352 ευρώ έχει άθροισμα συντάξεων 1.887 ευρώ. Θα πρέπει
επομένως να δει το ποσό των 1.887 ευρώ γιατί επί του αθροίσματος αυτού
επιβάλλονται οι μειώσεις και κατανέμονται στη συνέχεια σε κύρια και
επικουρική σύνταξη. Οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες όσο υψηλότερη είναι η
σύνταξη. Τα αναδρομικά που θα λάβει είναι 614 ευρώ.
– Συνταξιούχος του Δημοσίου προ του 2012 με άθροισμα συντάξεων 2.034 ευρώ έχει λαμβάνειν αναδρομικά 4.353 ευρώ.
– Συνταξιούχος ΔΕΚΟ με αρχική σύνταξη 2.345 ευρώ και αποχώρηση το 2014 έχει λαμβάνειν αναδρομικά 520 ευρώ.

Συνταξιούχος ειδικού μισθολογίου στο Δημόσιο (γιατρός του ΕΣΥ) που έχει
από δύο κύριες συντάξεις 3.220 ευρώ (δημόσιο και ΤΣΑΥ) παίρνει
αναδρομικά 1.014 ευρώ.
Νέες συντάξεις
Μαζί
με τα αναδρομικά θα πληρωθούν επιπλέον 18.734 νέες οριστικές κύριες
συντάξεις και 5.503 νέες προσωρινές κύριες συντάξεις από τον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Σήμερα πιστώνονται 11.477 νέες
οριστικές κύριες συντάξεις και 3.203 προσωρινές ενώ την Τετάρτη
29/11/2017 και την Παρασκευή 01/12/2017 (για πρώην ΟΓΑ και ΟΑΕΕ) με την
τακτική καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα καταβληθούν άλλες 7.257
νέες οριστικές κύριες συντάξεις και 2.300 νέες προσωρινές κύριες
συντάξεις.
Πηγή: enikonomia.gr