Η… “πεπατημένη” της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τουτέστιν, εφόσον τα χρήματα προέρχονται από τον Τοπικό Πόρο (δηλ. από την κρατική ΔΕΗ) δεν
υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο και μπορεί η εκάστοτε περιφερειακή αρχή να τα κατανέμει όπου δει…

Αν όμως ισχύει η “εξήγηση” του κ. Κώττα, τότε γιατί ο περιφερειάρχης διέκοψε την απευθείας ανάθεση αμέσως, μόλις το θέμα πήρε δημοσιότητα;

Επειδή προφανώς η “πεπατημένη” δεν είναι καλός πλοηγός για τον ίδιο, όπως απέδειξαν οι πρακτικές του παρελθόντος…
Αρκεί να το εμπεδώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και οι αντιπεριφερειάρχες του…

Από τις Γκρίζες Ζώνες της Καστοριανής Εστίας