Συνάντηση εμπλεκομένων φορέων (STAKEHOLDER MEETING) ΕΡΓΟΥ ECOWASTE4FOOD στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το έργο «ECOWASTE4FOOD: Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων» (Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy) αποτελεί ένα έργο που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου.

Το έργο ECOWASTE4FOOD ξεκίνησε την 1/1/2017, ολοκληρώνεται στις 31/12/2020 και φέρνει σε επαφή επτά τοπικές και περιφερειακές αρχές από επτά χώρες της Ευρώπης. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο στο οποίο συντονιστής και επικεφαλής εταίρος είναι το Διεθνές Κέντρο Ανώτατων Γεωπονικών Σπουδών της Μεσογείου – Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μονπελιέ από τη Γαλλία. Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι η Περιφέρεια Wielkopolska από την Πολωνία, ο Δήμος της Ferrara από την Ιταλία, η Περιφέρεια της Νότιας Οστροβοθνίας από την Φινλανδία, η Περιφέρεια Provence-Alpes-Cote d’ Azur από την Γαλλία, η Επαρχία του Devon από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Υπηρεσία Αποβλήτων της Καταλονίας από την Ισπανία.

Το έργο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το κρίσιμο θέμα των απορριμμάτων των τροφίμων, όχι μόνο για να σταματήσει μια απαράδεκτη κατάσταση η οποία προκαλεί την απώλεια έως και 50% της γεωργικής παραγωγής που δεν καταναλώθηκε ή καταναλώνεται με λάθος τρόπο, αλλά να αποδείξει ότι τα απορρίμματα των τροφίμων θα μπορούσαν να είναι πηγή ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική για την οικονομία. Οι περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο έργο έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν τις σχετικές με το αντικείμενο του έργου πολιτικές τους, κατά τη διάρκεια της τετραετούς διάρκειας του έργου, κυρίως μέσα από την αύξηση των υφιστάμενων πόρων του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020.

Η συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς διοργανώθηκε με στόχο την ενημέρωση των φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς και αντικείμενα σχετικά με το έργο, την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς την μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων αλλά και ως προς τις ανάγκες ενίσχυσης αντίστοιχων πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή των φορέων στις δράσεις του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των σχετικών διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επιχειρηματικοί, επαγγελματικοί, κοινωνικοί, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς οι οποίοι βοήθησαν στη διαμόρφωση του σχεδιασμού σχετικά με τις επόμενες δράσεις ανταλλαγής εμπειριών του έργου ECOWASTE4FOOD.