Μειώσεις οφειλών προς τη ΔΕΗ και ακυρώσεις λογαριασμών

Πολίτες ζήτησαν τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαµαρτυρόµενοι
για την επιβολή από την ∆ΕΗ ΑΕ αδικαιολόγητων χρεώσεων παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας.

Οι πολίτες διαµαρτύρονταν:

-για χρεώσεις διαφοροποιηµένες από τις καταγεγραµµένες καταµετρήσεις,

-για αχρεωστήτως καταβληθείσα αναπροσαρµογή προκαταβολής έναντι
κατανάλωσης σε δικαιούχο κοινωνικού οικιακού τιµολογίου και

-για εσφαλµένη χρέωση κατανάλωσης λόγω βλάβης σε µετρητή διπλής εγγραφής
(νυχτερινό τιµολόγιο).

Ειδικότερα, στη µία περίπτωση, παρατηρήθηκε ότι η διαφοροποίηση ανάµεσα στις
χρεώσεις που αναφέρονταν στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ ΑΕ και στις πραγµατικές
καταναλώσεις οφειλόταν στη µη λήψη µέτρησης επί ενάµισι έτος. Στην άλλη
περίπτωση, η ∆ΕΗ ΑΕ επέβαλε σε πολίτη χρέωση αναπροσαρµογής προκαταβολής
έναντι κατανάλωσης (εγγύηση διακοπής ρεύµατος), για διακοπή που όµως δεν
είχε πραγµατοποιηθεί, λόγω του ότι ο πολίτης ήταν δικαιούχος κοινωνικού
οικιακού τιµολογίου. Στην τρίτη περίπτωση, ο πολίτης χρεωνόταν µε τιµολόγιο
ηµερήσιας χρέωσης (κανονικό) για κιλοβατώρες που καταναλώνονταν στο ωράριο
χαµηλής χρέωσης (νυχτερινό), λόγω βλάβης του µετρητή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε εγγράφως από την ∆ΕΗ ΑΕ την επανεξέταση
των λογαριασµών, την αιτιολόγηση των χρεώσεων, την αναµόρφωση των οφειλών
και την ακύρωση των λογαριασµών.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ∆ΕΗ ΑΕ προέβη στις απαραίτητες
διορθώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, η ∆ΕΗ ΑΕ έκανε νέα τιµολόγηση από την
οποία προέκυψε πιστωτική διαφορά η οποία επεστράφη στον πολίτη.

Στην δεύτερη περίπτωση, διαγράφηκε η οφειλή από το λογαριασµό του δικαιούχου κοινωνικού οικιακού τιµολογίου, καθώς αποδείχτηκε ότι το ποσό είχε εσφαλµένα χρεωθεί στον πολίτη αυτόµατα µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος.

Στην τρίτη περίπτωση, η βλάβη του διπλού µετρητή επιδιορθώθηκε, η οφειλή επαναϋπολογίστηκε και ο πολίτης έλαβε νέο διορθωτικό λογαριασµό.

aftodioikisi.gr