Η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς, θα ήθελε να κάνει δημοσίως διευκρινήσεις, σχετικά με την αναμονή για ασθενοφόρο επί μια ώρα, τραυματισμένου παίκτη της ομάδας Βογατσικού, το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018.
Από το 2014 και συγκεκριμένα με την έναρξη ισχύος του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄) υποπαράγραφος Ι.2 του άρθρου 1ου, το σύνολο των υπαλλήλων ΔΕ οδηγών και ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, μετατάχθηκαν σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, όλοι οι οδηγοί και τα πληρώματα ασθενοφόρων των Νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας, μετατάχθηκαν στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα, με το υπ΄ αριθμ.πρωτ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.50379/06-06-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, μας ζητήθηκε και η παραχώρηση χρήσης των οχημάτων των Νοσοκομείων, προκειμένου το ΕΚΑΒ να αναλάβει την κάλυψη των αναγκών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Το παράρτημα ΕΚΑΒ Καστοριάς, υπολείπεται στελέχωσης, αφού διαθέτει ένα μόνο πλήρωμα σε βάρδια για να καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον κόσμο, ζήτησε και έλαβε την έγκριση μετακίνησης ενός οδηγού ασθενοφόρου από το Κ.Υ. Άργους Ορεστικού και προέβη σε ετήσια πρόσληψη οδηγού μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ, ενώ συνεχίζει να ζητά με αλλεπάλληλα έγγραφα την περαιτέρω στελέχωση του παραρτήματος ΕΚΑΒ Καστοριάς, προκειμένου να δοθεί μια μόνιμη λύση στην εξυπηρέτηση του κόσμου.
Οι δύο οδηγοί, καλύπτουν τις ανάγκες του Νοσοκομείου μόνο σε πενθήμερη βάση, με την περιστασιακή συνδρομή του ΕΚΑΒ, το οποίο και συντονίζει το πρόγραμμά τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που το Σάββατο στις 10 Μαρτίου 2018, δεν υπήρχε οδηγός στο Νοσοκομείο και ο υπάλληλος απάντησε ότι «καλέσατε το Νοσοκομείο και όχι το ΕΚΑΒ».
Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αρμοδιότητα των πάσης φύσης διακομιδών των Νοσοκομείων αλλά και των επειγόντων περιστατικών, είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ και ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου κάνει συνεχώς προσπάθειες, για την περαιτέρω στελέχωση του παραρτήματος ΕΚΑΒ Καστοριάς, αλλά και για την εξεύρεση λύσεων έστω και προσωρινών, προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ