Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ σε Πτολεμαϊδα και Αμύνταιο

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή και πιθανόν να ψηφιστεί την Μ. Πέμπτη το νομοσχέδιο για την πώληση δύο μονάδων της ΔΕΗ σε Αμύνταιο – Πτολεμαϊδα και άλλων δύο στην Μεγαλόπολη.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού εκτιμάται ότι θα γίνει τον Μάιο και η διαδικασία πώλησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον προσεχή Οκτώβριο.

Με μεγάλο εδνιαφέρον αναμένεται η στάση που θα τηρήσει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος έχει δεσμευθεί με παραίτηση μαζί με ολόκληρο το Περιφερειακό Συμβούλιο στην περίπτωση της πώλησης των μονάδων.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει θέματα της διαδικασίας και ορίζει ότι ο διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους, ενώ περιλαμβάνει κίνητρα για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, κυρίως σε σχέση με τους εργαζόμενους, αφού ορίζεται ότι στις μονάδες θα παραμείνει το απαραίτητο προσωπικό και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είτε θα βγουν με εθελούσια ή θα απορροφηθούν από τη ΔΕΗ. Επίσης επιλύονται ζητήματα σε σχέση με το δίκτυο ενώ καθορίζεται ότι εντός του έτους θα λυθούν θέματα αδειοδότηση.

Ως προς τις διαδικασίες που περιγράφει το νομοσχέδιο, στα εννέα άρθρα του, αυτές προβλέπουν:

1. Τη σύσταση δύο θυγατρικών της ΔΕΗ, μία για τα περιουσιακά στοιχεία στον Βορρά και άλλη για τον Νότο. Σε καθεμία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει τον Μάιο, θα είναι πλειοδοτικός και θα περιλαμβάνει προδιαγραφές και κριτήρια επιλογής όπως εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, χρηματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κ.λπ.

3. Οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ μέχρι τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια θα δοθεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη ΓΣ της ΔΕΗ.

4. Θα προσδιοριστεί από ανεξάρτητο εκτιμητή το δίκαιο εύρος (fair value range) ενώ, εάν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες. Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλον διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.

5. Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp (αναμένεται περί τις 15/4) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.