Ουράνιο τόξο πάνω από την Καστοριά!

Μετά την βροχή ένα διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στον ουρανό της   Καστριάς