Μετά την βροχή ένα διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στον ουρανό της   Καστριάς