Αποκάλυψη βόμβα! Ανιχνεύθηκε επικίνδυνη ουσία σε γεώτρηση της ΔΕΥΑ Καστοριάς και έκλεισαν την παροχή

εικόνα αρχείου

Μια επικίνδυνη για την υγεία ουσία, που ονομάζεται τετραχλωροεθάνιο και έχει σχέση με την επεξεργασία δερμάτων, ανιχνεύθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της Καστοριανής Εστίας, στις γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ Καστοριάς  που τροφοδοτούν με νερό το Δισπηλιό και προέρχονται από τον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στην ΔΕΥΑΚ πιθανότατα από το 2016. Και η ανίχνευση αυτού του διαλύτη σε ποσοστό πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, ανάγκασε την δημοτική επιχείρηση να ασφαλίσει την παλιά υδρογεώτρηση και να προχωρήσει στην ανόρυξη μιας νέας, για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του οικισμού.

Αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις ανιχνεύθηκε και στην νέα γεώτρηση η ίδια ουσία, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε την π. εβδομάδα σε σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη με την συμμετοχή της διοίκησης της ΔΕΥΑΚ, με σκοπό να προχωρήσει η κατασκευή ενός νέου υδρευτικού έργου για το Δισπηλιό.

Η Καστοριανή Εστία εποικοινώνησε με τον Σωτήρη Αδαμόπουλο, ο οποίος πράγματι επιβεβαίωσε την ύπαρξη της συγκεκριμένης ουσίας, στις αναλύσεις που έκανε η ΔΕΥΑΚ, σε ποσοστό 7% mg,  με ανώτατο όριο τα 10% mg.

Επίσης παραδέχθηκε ότι δεν έγινε γνωστό, πότε και από πού ο διαλύτης αυτός εισχώρησε στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και σε ποιά έκταση έχει εξαπλωθεί εντός των πετρωμάτων.

Στην σύσκεψη που προηγήθηκε με την ΔΕΥΑΚ, αποφασίστηκε να γίνει μεταφορά του νερού από το δίκτυο του ΒΙ.ΠΑ.

Παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει και όπως όλα δείχνουν χρονολογείται τουλάχιστον από το 2016.

Χωρίς, όμως, μέχρι στιγμής να εντοπισθούν οι πηγές ρύπανσης που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ποιότητα του νερού για όλες τις χρήσεις (ύδρευση – άρδευση) στην συγκεκριμένη περιοχή.