DSC05544

Η αναβάθμιση του Νοσοκομείου Καστοριάς την τελευταία διετία μέσα από τον δημόσιο απολογισμό

Σε δημόσιο απολογισμό προχώρησε ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, σχετικά με τις δράσεις και τα πεπραγμένα κατά την περίοδο 2016-2017.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς την Κυριακή 3 Ιουνίου παρουσία του Διοικτή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας κ. Γιώργου Κύρκου

Όπως τόνισε ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ.  Β. Αντωνιάδης “Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την πορεία του Νοσοκομείου κατά την τελυταία διετία 2016-2017  και θεωρώ ότι το Νοσοκομείο Καστοριάς έχει μπει πλέον σε μία άλλη τροχιά”

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), υπάγεται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και έχει δύναμη 120 οργανικές κλίνες, καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων της ιατρικής ενός δευτεροβάθμιου νοσοκομείου. Διαθέτει ιατρικά και νοσηλευτικά τμήματα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα, ειδικές μονάδες όπως Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Μονάδα Εμφραγμάτων, εργαστήρια, διατομεακά τμήματα (Τ.Ε.Ι, Τ.ΕΠ. Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας), διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες. Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του Νοσοκομείου ο οποίος προεδρεύει στο Δ.Σ.

 

2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Από το 1936, πρώτο έτος λειτουργίας του Νοσοκομείου, μέχρι και την έκδοση του πρώτου οργανισμού αυτού (έτος 1956) λειτούργησε ως Δημοτικό Νοσοκομείο και στεγαζόταν μέχρι το 1971 σε κτίριο εντός της πόλης Καστοριάς στην οδό Νοσοκομείου 89 (το οποίο κτίριο σήμερα λειτουργεί ως Παιδικός Σταθμός). Το 1960 έγινε η θεμελίωση του υπάρχοντος Νοσοκομείου στην περιοχή ΜΥΤΚΑ οδός Μαυριωτίσσης 33 (με δωρεές Καστοριανών πολιτών και κρατικές επιχορηγήσεις). Η αποπεράτωση του κτιρίου όπου λειτουργεί σήμερα έγινε το 1971 και καταλάμβανε συνολική επιφάνεια 3.200 m2 σε έκταση οικοπέδου 50.725 m2, ενώ κατόπιν των επεκτάσεων που πραγματοποιήθηκαν για λειτουργικούς λόγους, σήμερα το Γ.Ν.Καστοριάς καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 7.663 m2 .

 

3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το 1985 με πρωτοβουλία του αείμνηστου ιατρού Μιχαήλ Ζάχου και άλλων παραγόντων του Άργους Ορεστικού και της Καστοριάς συστήνεται με προεδρικό διάταγμα το θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων, με πρόβλεψη 100 κλινών αρχικά.
Το 1992 με πρωτοβουλία και δωρεάν παραχώρηση του αείμνηστου ιατρού Μιχαήλ Ζάχου το ίδρυμα θα στεγαστεί στο οίκημα της ιδιωτικής κλινική του στο Άργος Ορεστικό.
Το 1996 μετονομάζεται σε Κ.Α.Α.Κ.Κ.Υ ΑμεΑ ( Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης ατόμων με αναπηρία) Καστοριάς με έδρα το Άργος Ορεστικό.
Το 1999 θεμελιώνεται το νέο οίκημα σε ιδιόκτητο οικόπεδο, με κρατική επιχορήγηση μέσω ΕΣΠΑ, το 2001 περατώνεται, εγκαινιάζεται και μέχρι το τέλος του 2011, αρχίζει η λειτουργία του στις καινούργιες εγκαταστάσεις.
Το 2012 το Κ.Α.Α.Κ.Κ.Υ ΑμεΑ (Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης ατόμων με αναπηρία) ονομάζεται ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ( Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης) Καστοριάς με έδρα το Άργος Ορεστικό και περνά στη δικαιοδοσία του Γ. Ν. Καστοριάς.

 

4 Οργανόγραμμα Νοσοκομείου

5 Συγκριτικά στοιχεία αναπτυγμένων κλινών

6 Αριθμός κλινών ανά έτος

Από την πρώτη ημέρα έναρξης της θητείας μου στις 13-07-2016, αλλά και της θητείας του Δ.Σ. στις 25-08-2016, δόθηκε έμφαση στην στελέχωση του Νοσοκομείου με ιατρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και στις υποδομές και εξοπλισμό, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των πολιτών και οι ασθενείς να απολαμβάνουν άμεσα ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η παρακολούθηση της οργάνωσης και περεταίρω ανάπτυξής του Νοσοκομείου Καστοριάς σε όλους τους τομείς είναι άγρυπνη και συνεχής και θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα μέσα που διαθέτουμε προς αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου, τίθενται εξολοκλήρου στην υπηρεσία του πολίτη. Στόχος μας είναι η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά, αν κρίνω από την κάθετη μείωση των αναφερόμενων παραπόνων των πολιτών και την μεγάλη αύξηση των ευχαριστήριων επιστολών των ασθενών και των συγγενών τους προς το προσωπικό του Νοσοκομείου.
Ο συνοπτικός απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας μας έχει ως εξής :

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στους λειτουργικούς δείκτες του Νοσοκομείου διαπιστώνουμε αυξητική πορεία, εκτός από τον ετήσιο αριθμό νοσηλευθέντων ο οποίος είχε το 2017 μια μείωση της τάξης του 11% σε σχέση με το έτος 2016, ενώ ο ετήσιος αριθμός των εξετασθέντων στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου αυξήθηκε το 2017 κατά 9,5% σε σχέση με το 2016.

8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ/ΕΤΟΣ & ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΠ

9 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ετήσιος αριθμός των βιοπαθολογικών εξετάσεων αυξήθηκε το έτος 2017 κατά 27,5% σε σχέση με το 2016
10 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
καθώς επίσης και ο αριθμός των απεικονιστικών εξετάσεων κατά 26,5% το 2017 σε σχέση πάλι με το 2016.

11 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι χειρουργικές επεμβάσεις επίσης αυξήθηκαν το 2017.

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

13 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

14 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΑ ΑΣΘΕΝΗ

Στα στοιχεία κόστους νοσηλείας, παρατηρούμε ότι το ετήσιο κόστος ανα ημέρα νοσηλείας καθώς και η δαπάνη του υγειονομικού υλικού ανά νοσηλευθέντα, είναι μειωμένα σε σχέση με το 2016, χάρη στην εξοικονόμηση πόρων που πέτυχε η Διοίκηση.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαβάζετε διαφάνεια και συνεχίζετε
Η αύξηση αυτή οφείλεται: Α) κυρίως σε δαπάνες για πρόσληψη επικουρικών ιατρών και επικουρικού λοιπού προσωπικού, καθώς και ασκουμένων, στην αύξηση των καυσίμων και των τροφίμων, καθώς και σε νέες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (π.χ. συντήρηση αξονικού τομογράφου κτλ). Β) Στην δαπάνη της αγοράς φαρμάκων υψηλού κόστους, η οποία καταβαλλόταν από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. και πέρασε στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

16 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις
Πετύχαμε μείωση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές το 2017 σε σχέση με τη χρήση του 2016 της τάξης των 35%. Με στοιχεία στις 31/5/2018 οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις έπεσαν στο ποσό των 539.951,77 ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα έναντι τρίτων ανέρχονται στο ποσό των 794.335,30 ευρώ.

17 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πετύχαμε μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές το 2017 σε σχέση με τη χρήση του 2016 κατά 63%.

18 Ταμειακά διαθέσιμα
Επίσης, πετύχαμε αύξηση κατά 36% περίπου, των ταμειακών διαθεσίμων κατά τη χρήση του 2017, όπως φαίνεται στη διαφάνεια.

19. ΟΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
Οι αγορές σε Φάρμακα παρουσίασαν μείωση της τάξης του 0,91% στη χρήση του 2017 σε σχέση με τη χρήση του 2016. Βέβαια παρατηρούμε ότι σε σχέση με το 2015, η αγορά φαρμάκου παρουσιάζει σημαντική αύξηση, διότι η προμήθεια και η διάθεση των νοσοκομειακών φαρμάκων υψηλού κόστους, στην πλειονότητά τους, έως το 2015 γινόταν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και από το 2016 γίνεται από τα Νοσοκομεία.
Οι αγορές σε Υγειονομικό υλικό παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,26% σε σχέση με τη χρήση του 2016 ενώ οι αγορές σε Αντιδραστήρια αυξήθηκαν κατά 13,42% σε σχέση με την χρήση 2016, γεγονός που δικαιολογείται απολύτως από την μεγάλη αύξηση στη ζήτηση για εργαστηριακές εξετάσεις.
Τέλος οι αγορές καυσίμων σημείωσαν αύξηση στο 2017, η οποία οφείλεται στην αύξηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

20 ΟΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

21 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
1. Η επικαιροποίηση των Επιχειρησιακών σχεδίων ετοιμότητας εκτάκτων αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» και «ΠΕΡΣΕΑΣ» (για σεισμούς, πυρκαγιές κτλ), σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ (Εθνικό Κέντρο επιχειρήσεων Υγείας), με εκπαίδευση και δοκιμαστικές ενεργοποιήσεις του προσωπικού για διασφάλιση της αποτελεσματικότητας τους.
2. Η Ολοκλήρωση της αναμόρφωσης της νέας πτέρυγας της Μ/Γ κλινικής & των ΤΕΠ με σύγχρονες εγκαταστάσεις & ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προς βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013)
3. Η Περάτωση του έργου «ENERGY», προγράμματος INTEREG, το οποίο αφορούσε αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με νέων τελευταίας τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED, και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης & διαχείρισης ενέργειας στο κτίριο διοίκησης του Νοσοκομείου.
4. Δημοπρατήθηκε και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης, το έργο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς», με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ύψους 192.800,00 €, για την προμήθεια εξοπλισμού, που περιλαμβάνει υπερήχους καρδιολογικό και ακτινολογικό, σύστημα επεξεργασίας νερού της Μ.Τ.Ν. και λοιπό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης, υλοποιήθηκε η προμήθεια μιας (1) Συσκευής Ακουομετρίας ποσού των 5.456 €, (1) Συσκευής Τυμπανομετρίας ποσού των 7.378 € και δύο (2) Δωδεκακάναλων Ηλεκτροκαρδιογράφων ποσού των 5.374,16 €, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
5. Η 24ωρη καθημερινή εφημέρευση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κάλυψης από ιατρικό προσωπικό
6. Η Ικανοποιητική στελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, σε ιατρικό, νοσηλευτικό, και λοιπό προσωπικό
7. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο αλλά και ασθενείς των όμορων νομών
8. Η στελέχωση και λειτουργία δεύτερου Εξωτερικού ιατρείου Ορθοπεδικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου, αφού επετεύχθητε μείωση του χρόνου αναμονής.
9. Η λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου στην Παθολογική κλινική, στελεχωμένο από Παθολόγο ιατρό με εξειδίκευση στην Διαβητολογία.
10. Η έγκριση εξειδίκευσης ειδικού ιατρού στην υπέρταση προκειμένου να λειτουργήσει σε ένα χρόνο περίπου εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης στο Νοσοκομείο μας
22 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
11. Έγκαιρη αντιμετώπιση των χειρουργικών περιστατικών με μικρούς χρόνους αναμονής, μέσω της λίστας χειρουργείου. Η οργάνωση και λειτουργία της λίστας χειρουργείου με σκοπό την διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις, καθιερώθηκε με την υπ΄αριθμ.Α3α/οικ.97136/30-12-2016 Υπουργική απόφαση και συνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Τον Προγραμματισμό τακτικών και εκτάκτων-επειγόντων χειρουργείων ανά τμήμα/κλινική
Β) Την ανάρτηση της λίστας χειρουργείων στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου με εβδομαδιαία επικαιροποίηση για τα τακτικά χειρουργεία και δεκαπενθήμερη για τα έκτακτα
Γ) Την πρόσβαση των ασθενών στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου με δυνατότητα παρακολούθησης της σειράς και της επιλογής τους προς χειρουργική αντιμετώπιση, με πληκτρολόγηση του μοναδικού αριθμού τους.
12. Η ημερήσια αύξηση του αριθμού των εξεταζομένων στα Εξωτερικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων με σκοπό την μείωση του χρόνου αναμονής.
13. Η κάλυψη ανασφάλιστων με ελεύθερη πρόσβαση και δωρεάν παροχή υπηρεσιών εκτός από ασθενείς που δεν έχουν ΑΜΚΑ και δεν είναι πρόσφυγες, που πραγματοποιήθηκαν μέσω νομοθετικών μεταρρυθμίσεων
14. Το αποτελεσματικό σύστημα κατανομής σε άλλες κλινικές («φιλοξενίες») των παθολογικών περιστατικών, προκειμένου να μην υπάρχουν νοσηλευόμενοι στους διαδρόμους.
15. Η βελτίωση της λειτουργίας των ΤΕΠ με διαλογή από την προϊσταμένη και τους υπηρετούντες κάθε φορά γιατρούς, δεδομένου ότι το μέγεθος του νοσοκομείου μας δεν επιτρέπει την λειτουργία ξεχωριστού τμήματος ΤΕΠ.
16. Η ανακαίνιση, αναμόρφωση και λειτουργία του γραφείου προάσπισης δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Νοσοκομείου (δίπλα στο γκισέ της γραμματείας εξωτερικών ιατρείων) και στελεχώθηκε εκ νέου με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Σκοπός του είναι η μέριμνα για πληροφόρηση, παρακολούθηση (διανομή ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών) και καθοδήγηση των πολιτών για την διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων τους, η παραλαβή των αναφορών-παραπόνων αλλά και των ευχαριστηρίων, προκειμένου τόσο η Διοίκηση όσο και οι ανώτεροι αρμόδιοι,να μπορούν να προβούν σε ουσιαστικό έλεγχο ικανοποίησης ή μη των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στο Νοσοκομείο μας.
17. Η λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στη Διοικητική υπηρεσία προς διευκόλυνση της εξυπηρέτησης από τις αρχές του 2017.
18. Η δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ εντός του προαύλιου χώρου του Νοσοκομείου, καθώς και 7 θέσεων στάθμευσης για νεφροπαθείς ασθενείς.
19. Ο εξωτερικός ευπρεπισμός του Νοσοκομείου με κοπή δέντρων και καθαρισμό του αύλειου χώρου αλλά και των κτιρίων εξωτερικά που πραγματοποιήθηκε με την συμβολή του Δήμου Καστοριάς και της Πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακόμη, ο καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Δήμο Καστοριάς
20. Ικανοποιημένοι πολίτες από την παροχή των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, με δείκτη τις συχνές ευχαριστήριες επιστολές και τη μείωση στο ελάχιστο των παραπόνων.

23 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
Οι δράσεις της Διοίκησης στον τομέα αυτό είναι οι εξής:
1) Εξοικονομήθηκαν πόροι της τάξης των 25.000€ από την σύναψη ατομικών συμβάσεων για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν.Καστοριάς & ΚΕΦΙΑΠ Άργους Ορεστικού, με την ίδια στελέχωση, αφού η Διοίκηση δίνει μεγάλη βαρύτητα στην καθαριότητα και απολύμανση του Νοσοκομείου.
2) Οι ενέργειές μας για αυτόνομη εγκατάσταση Μονάδας παραγωγής οξυγόνου στο Νοσοκομείο μας θα εξοικονομήσουν πόρους ύψους 50.000€ ετησίως, ενώ από τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις μας με την εταιρία που συνεργαζόμαστε έχουμε εξοικονομήσει από το 2016, 12.000€.
3) Ακόμη, εξοικονομήθηκε μετά από διαπραγματεύσεις με εταιρία υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου μας, το προηγούμενο έτος, το ποσό των 12.000€
4) Υπήρξαν παρεμβάσεις στην πισίνα του ΚΕΦΙΑΠ προκειμένου να καταστεί λειτουργική, οι οποίες αποπληρώθηκαν μέσω δωρεάς.
5) Δωρεάν συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων του νοσοκομείου από το συνεργείο αυτοκινήτων του κ. Ελευθέριου Παπαδόπουλου στο Μανιάκοι.

24 ΔΩΡΕΕΣ
Στην ίδια λογική της εξοικονόμησης, η Διοίκηση του Νοσοκομείου αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του, μέσω προμήθειας εξοπλισμού και ιατροφαρμακευτικού υλικού από δωρεές, οι οποίες έχουν αυξηθεί.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι:
 1) Αιτηθήκαμε και θα παραλάβουμε σύντομα από το ίδρυμα «ΝΙΑΡΧΟΣ» μια δωρεά οκτώ (8) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης αξίας 130.000€, πέντε (5) πολυθρόνων Αιμοκάθαρσης, προϋπολογισμού 20.500€, καθώς και ένα βρόγχο δικτύου διανομής Μ.Τ.Ν. με 15 απομαστεύσεις αξίας 9.500€. Η αναβάθμιση αυτή του εξοπλισμού της Μ.Τ.Ν. κρίνεται πολύ σημαντική για τους 50 περίπου αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς του Νομού και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ που ανταποκρίθηκε σε αυτή την ανάγκη μας.
 2) Εξοπλίστηκε το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας, με μία σύγχρονη ψυχόμενη φυγόκεντρο ασκών αίματος, έναν αποψύκτη πλάσματος και ένα συγκολλητή ασκών αίματος συνολικού ποσού $50.740,00 δολαρίων, από τον σύλλογο Καστοριανών της Νέας Υόρκης «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε δημοσίως για ακόμη μια φορά.
 3) Ολοκληρώνεται η διαδικασία πώλησης 3 διαμερισμάτων δωρεάς της Έλλης Δούκη. Τα χρήματα της πώλησης των διαμερισμάτων ανέρχονται στις 185.000 ευρώ και θα διατεθούν για την αναμόρφωση της παθολογικής κλινικής σύμφωνα με την επιθυμία της
25 ΔΩΡΕΕΣ
Ακόμη, αναφέρουμε τις πιο σημαντικές δωρεές και ευχαριστούμε θερμά συλλόγους και πολίτες για την έμπρακτη συμπαράσταση αλλά και την εκδήλωση ικανοποίησής τους προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
 Καρδιοτοκογράφος για τις ανάγκες της Μ/Γ κλινικής
 Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο για τις ανάγκες του τμήματος ΤΕΠ
 Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν
 Πολυθρόνα Οφθαλμιάτρου για τις ανάγκες του Εξωτερικού Ιατρείου Οφθαλμιατρικής
 Οξύμετρο για τις ανάγκες της Καρδιολογικής κλινικής
 2 ηλεκτρονικά πιεσόμετρα για τις ανάγκες της Καρδιολογικής κλινικής
 Εξοπλισμός γραφείων για την Διοικητική υπηρεσία
 6 στρώματα εξεταστικών κλινών για τις ανάγκες των ΤΕΠ
 4 αναπηρικά αμαξίδια και ιατροφαρμακευτικό υλικό

26 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

27 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 7 μόνιμων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.(στη διαφάνεια οι ειδικότητες)

28 ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
Ζητήθηκε η προκήρυξη δύο θέσεων μονίμων ιατρών από το Υπουργείο, ειδικότητας Παιδιατρικής και Ουρολογίας προς ενίσχυση των τμημάτων, ενώ ζητήσαμε την μετατροπή μιας θέσης ειδικότητας δερματολογίας και μίας θέσης ειδικότητας οδοντιατρικής, σε θέσεις Μαιευτικής Γυναικολογίας και Ορθοπεδικής αντίστοιχα για την υποστήριξη των χειρουργικών ειδικοτήτων πρώτης γραμμής.

29 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (6 ΘΕΣΕΙΣ)
Προκηρύχθηκαν άλλες έξι μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού στις ειδικότητες που βλέπετε στη διαφάνεια.

30 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο Νοσοκομείο μας 8 επικουρικοί γιατροί

31 ΕΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Επίσης, υπηρετούν 10 ειδικευόμενοι ενώ αναμένεται ένας ακόμη ειδικότητας Παιδιατρικής

32 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Πραγματοποιήθηκαν 13 διορισμοί μόνιμου προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ

33 ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 7Κ/2016 – 5Κ/2017
Αναμένεται να διοριστούν ακόμη 4 μόνιμοι υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ

34 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στο Νοσοκομείο μας υπηρετούν 7 Επικουρικοί υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.

35 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΑΕΔ
Επίσης, υπηρετούν 17 υπάλληλοι μέσω προγραμμάτων

36 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Το δυναμικό του Νοσοκομείου ενδυναμώθηκε κι άλλο με 15 ακόμη υπαλλήλους μέσω μετατάξεων από άλλα Νοσοκομεία

37 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού:
Πραγματοποιήθηκε ποιοτική οργάνωση της δομής του Νοσοκομείου, η οποία επιτεύχθηκε με συνεχείς έγγραφες υποδείξεις προς τους αρμόδιους, έλεγχο, αλλά και αλλαγές αντικειμένων προϊσταμένων και υπαλλήλων (σύστημα εναλλαγής-rotation), με σκοπό την βελτίωση της απόκτησης ευρύτερης αντίληψης για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν μετατάξεις από τη νοσηλευτική υπηρεσία πτυχιούχων υπαλλήλων με αυξημένα προσόντα, για την διασφάλιση αποτελεσματικών υπηρεσιών στη διοικητική υπηρεσία.
Ακόμη, δίνεται μεγάλη έμφαση στην περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού, προς ποιοτική αναβάθμιση.
Συγκρότηση Επιτροπών:
Στα πλαίσια της οργάνωσης και ελέγχου των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, συγκροτήθηκαν επιτροπές, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι κάτωθι:
 Η Επιτροπή Εσωτερικού ελέγχου, η οποία θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.4025/11 (ΦΕΚ 228 Α΄) και σκοπό έχει μεταξύ άλλων την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, από ελεγκτή που επιλέγεται από το μητρώο Εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και δύο μέλη του Δ.Σ.
 Η Επιτροπή Διαχείρισης υγειονομικής Μονάδας Αποβλήτων (ΕΔΑΥΜ), που σκοπό έχει εκτός των άλλων την γενική εποπτεία της εφαρμογής του Εσωτερικού κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκομείου μας. Ο εν λόγω κανονισμός, περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την αρχική διαλογή μέχρι την τελική επεξεργασία και την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων και αποτελεί το κλειδί για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση όπως επίσης και για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.
 Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, η οποία επιτηρεί και ελέγχει τις νοσοκομειακές λοιμώξεις στο Νοσοκομείο καθώς και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα (καταρτίζει τον Εσωτερικό κανονισμό πρόληψης & ελέγχου Λοιμώξεων καθώς και το σχέδιο δράσης) για την πρόληψή και αντιμετώπισή τους.
 Η Επιτροπή φαρμάκων, με κυριότερο σκοπό την εξέταση και εισήγηση των αιτημάτων εισαγωγής ή διαγραφής φαρμάκων από το Νοσοκομειακό συνταγολόγιο.
 Η Επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης, η οποία έχει σκοπό την ενθάρρυνση και συνεχή ενημέρωση των ιατρών και λοιπών επιστημόνων υγείας του Νοσοκομείου, να αναφέρουν αμέσως τις ανεπιθύμητες ενέργειες που εντοπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 Η Ομάδα επιτήρησης της κατανάλωσης και ορθής χρήσης των Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ)(επιτήρηση των δελτίων συνταγογράφησης προωθημένων υπό περιορισμό αντιβιοτικών, των δελτίων χειρουργικής χημειοπροφύλαξης, αξιολόγηση μηνιαίας κατανάλωσης αντιβιοτικών σε συνδυασμό με τα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής και της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων)
 Η Επιτροπή ποιότητας, με σκοπό την καθιέρωση και γνωστοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, την δημιουργία διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης, καθώς και τον έλεγχο της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

38 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Γ.Ν.Καστοριάς και του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Όραμα Ελπίδας», σύμφωνα με το οποίο η τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του ανωτέρω Συλλόγου θα συνεργάζεται με το Νοσοκομείο μας και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, προκειμένου να πραγματοποιείται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά αιματολογικά, νεοπλασματικά και γενετικά νοσήματα και χρειάζονται Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών (Μ.Μ.Ο) ή άλλως Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών

39 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
 Η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ Καστοριάς σε ανοιχτού και κλειστού τύπου, όπου θα παρέχεται εξειδικευμένη κλειστή νοσηλεία σε αντίστοιχους ασθενείς (ΑΜΕΑ, άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα προς αποκατάσταση κτλ.). Μάλιστα πρόσφατα συγκροτήθηκε (ΑΔΑ: ΩΗ5Ο465ΦΥΟ-ΕΣΨ) από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ομάδα με έργο την εκπόνηση Σχεδίου για την αξιοποίηση των Δημόσιων Δομών Φυσικής Αποκατάστασης της Χώρας, καθώς και για την Οργάνωση της Φροντίδας των Χρονίως Πασχόντων από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
 Κατόπιν συνεχών διαβουλεύσεων της Διοίκησης με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ, επιτεύχθηκε η διαβεβαίωση ότι μία από τις δύο πρώτες μονάδες που θα λειτουργήσουν άμεσα Πανελλαδικά, θα είναι και αυτή της Καστοριάς, η οποία θα στεγάζεται στον ειδικά διαμορφωμένο οικίσκο στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου, που έχει παραχωρηθεί στον ΟΚΑΝΑ προς εξυπηρέτηση των πολιτών.
 Η Αναμόρφωση της Παθολογικής κλινικής, μετά την επικείμενη πώληση των τριών διαμερισμάτων της Δωρεάς «Έλλη Δούκη» με εκτιμώμενο ποσό 180.000€
 Η μείωση του χρόνου αναμονής για υπέρηχους και μαστογραφίες, που θα επιτευχθεί με επικείμενη πρόσληψη γιατρού ΕΣΥ ακτινοδιαγνωστικής
 Θα εκτελεστεί το έργο «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000 €, με σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Νοσοκομείου Καστοριάς, ώστε το Νοσοκομείο να αποκτήσει υψηλές διαδικτυακές ταχύτητες, για να επαλειφθούν προβλήματα κυρίως στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ενώ θα καταστεί δυνατή η αποθήκευση, επεξεργασία και ηλεκτρονική διακίνηση των απεικονιστικών εξετάσεων.
 Προγραμματίζεται και λειτουργία τρίτου εξωτερικού ιατρείου Ορθοπεδικής, κατόπιν της ανάληψης υπηρεσίας νέου μόνιμου Ορθοπεδικού ιατρού.
 Η λειτουργία ηλεκτρονικών ραντεβού για την διευκόλυνση, άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
 Πραγματοποιείται αναμόρφωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου για ευκολότερη πρόσβαση και πληροφόρηση
 Ευπρεπισμός του Νοσοκομείου με βάψιμο εσωτερικών χώρων.

40 ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 24ωρη καθημερινή εφημέρευση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κάλυψης από ιατρικό προσωπικό
 Ικανοποιητική στελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, η οποία επιτεύχθηκε με την επανεκκίνηση παλαιών προκηρύξεων, που επί των ημερών μας οδήγησαν σε διορισμούς μόνιμου ιατρικού και λοιπού προσωπικού
 Στον χειρουργικό τομέα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται εγκαίρως χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Ποιοτική παροχή υπηρεσιών Υγείας, με μικρούς χρόνους αναμονής μέσω της λίστας χειρουργείου
 H Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική έχει αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω της Αναμόρφωσης των χώρων της. Λειτουργεί επιπρόσθετα μια νέα ανακαινισμένη αίθουσα χειρουργείου και πραγματοποιήθηκε προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
 Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο αλλά και ασθενείς των όμορων νομών
 Στην Καρδιολογική κλινική λειτουργεί ΜΑΦ,(Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας) ενώ ο αξονικός τομογράφος και ο μαστογράφος έχουν συμβάλλει τα μέγιστα για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 Λειτουργία δύο τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Ορθοπεδικής για αμεσότερη εξυπηρέτηση του κόσμου
 Η υπερκάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε αίμα και παραγώγων του, με την συνδρομή των αιμοδοτικών Συλλόγων και του στρατού και η διάθεση του πλεονάσματος σε άλλα Νοσοκομεία για την κάλυψη των αναγκών τους.
 Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ισότιμα και χωρίς διακρίσεις για όλους τους πολίτες

41 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 Η καθημερινή τήρηση γενικών εφημεριών σε συνδυασμό με την έλλειψη ειδικευόμενων κυρίως ιατρών, έχει επίπτωση στην καταπόνηση του προσωπικού.
 Η υποστελέχωση του παραρτήματος ΕΚΑΒ στην Καστοριά δημιουργεί κολλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου
 Η θέση όπου βρίσκεται χτισμένο το νοσοκομείο και ο δρόμος πρόσβασης σε αυτό.
 Πεπαλαιωμένο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.
 Σημαντικές ελλείψεις σε βοηθητικούς χώρους

42 ΣΤΟΧΟΙ
 Βαρύτητα & επανεξέταση στελέχωσης και οργανωτικής δομής του ανθρωπίνου δυναμικού, προς βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και ακόμη καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού.
 Βέλτιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων οικονομικών πόρων και δράσεις εξοικονόμησης
 Ενεργειακή & Πληροφοριακή αναβάθμιση: Στην προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια των λειτουργικών εξόδων, το Νοσοκομείο θα καταθέσει προς χρηματοδότηση πρόταση Ενεργειακού Έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 €, που θα περιλαμβάνει την κατά ΚΕΝΑΚ θερμομόνωση των υφισταμένων κτιρίων, προϋπολογισμού 700.000 €, την εγκατάσταση συγκροτήματος ηλιοθέρμων για παραγωγή ζεστού νερού στο βορειοανατολικό πεδίο του οικοπέδου, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών διατάξεων, για μείωση του κόστους της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο βορειοδυτικό πεδίο του οικοπέδου, την αλλαγή του καύσιμου μέσου (από πετρέλαιο σε αέριο), με αλλαγή των λεβήτων – καυστήρων, πριν την έλευση του φυσικού αερίου στην πόλη της Καστοριάς και την επέκταση εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό θα εκπονηθεί η σχετική μελέτη, βάση
προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας.
Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των κτιρίων του Νοσοκομείου, κόστους 2.600 €, πλέον το νόμιμο ΦΠΑ.
Επίσης γίνονται ενέργειες για ένταξη και χρηματοδότηση στο Π.Δ.Ε.(πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων), έργων αναμόρφωσης και βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων κλινικών, προϋπολογισμού 1.415.000 €
Ακόμη, γίνονται ενέργειες για ένταξη και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014–2020 για την προμήθεια λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 876.100 €. Τέλος, γίνονται ενέργειες για ένταξη και χρηματοδότηση στο ΠΔΕ, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 406.680,00 €, που περιλαμβάνει συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου και εξοπλισμό ουρολογικό και οφθαλμιατρικό, καθώς και λοιπό επαγγελματικό εξοπλισμό προϋπολογισμού 119.450,00 €, που περιλαμβάνει πλυντήριο, κύλινδρο σιδερώματος, και άλλα.
 Βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του Νοσοκομείου και τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου (αγροτεμάχια) με δικαστικές ενέργειες, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι.
 Η εύρεση τρόπου μεταφοράς αίματος και των παραγώγων του, από την αιμοδοσία του Νοσοκομείου στα Κέντρα αίματος με ίδια μέσα, σε συνεργασία με τα λοιπά όμορα Νοσοκομεία από όπου προβλέπεται να εξοικονομηθεί το ποσό περίπου των 31.000€ ετησίως

43 ΣΤΟΧΟΙ
 Εξεύρεση πόρων για εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής ηλεκτρονικού ιατρονοσηλευτικού φακέλου
 Έμφαση στη βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών
 Εξεύρεση πόρων για προμήθεια σύγχρονου ψηφιακού απεικονιστικού υποσυστήματος αρχειοθέτησης (ακτινογραφιών, υπερήχων, αξονικών κτλ) (RIS_PACS) και την διασύνδεση με το HIS με την οποία θα υπάρχει άμεση ηλεκτρονική συνεργασία με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, ενώ το Νοσοκομείο θα έχει αποθηκευμένο σε ψηφιακή μορφή όλο τον όγκο των εξετάσεων που θα διενεργούνται και θα αποθηκεύονται προς διευκόλυνση της διαγνωστικής διαδικασίας και την άμεση εξυπηρέτηση του κοινού, προϋπολογισμού 200.000€
 Μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω, καταρχάς, τους ακούραστους γιατρούς μας που με αυταπάρνηση και υπερβάλλων ζήλο αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ασθενών, τους αποτελεσματικούς νοσηλευτές μας που άγρυπνα φροντίζουν την περίθαλψη των πολιτών, καθώς και όλο το παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό που με την συλλογική και υπεράνθρωπη κάποιες φορές προσπάθεια, τίθενται στην υπηρεσία και εξυπηρέτηση του πολίτη. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, για την στήριξη και άριστη συνεργασία μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για την αμέριστη συμπαράσταση και ομόφωνη στήριξη του προς τον σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων του Νοσοκομείου, καθώς και τους Δ/ντές και προϊσταμένους των τμημάτων. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες του Νομού, με τις οποίες έχουμε άψογη συνεργασία και οι οποίες συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και φυσικά τους αιμοδοτικούς Συλλόγους και τον στρατό, που συνδράμουν στην υπερκάλυψη των αναγκών αίματος και παραγώγων του, αλλά και όλους τους Συλλόγους και πολίτες που στέκονται δίπλα μας με δωρεές στηρίζοντας την προσπάθειά μας.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Η ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ

Τηλ. & FAX: 2467027935

email: kasestia@otenet.gr


Βρείτε μας στο facebook

Βρείτε μας στο twitter

Βρείτε μας στο instagram


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εντός νομού 30€/ εκτός νομού 60€/

Δήμων – Κοινοτήτων – Οργανισμών – Τραπεζών 90€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ευρώπη 100€/ ΗΠΑ 120$/ Αυστραλία 130$/ Καναδά 120$

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Δημοσίου 2€/εκατοστό

Δημοσίου που επιβαρύνουν ιδιώτες 5€/εκατοστό

(κοινή υπουργική απόφαση 2/28783Α/9-9-2005)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Σύμφωνα με τον κατάλογο

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις απόψεις ων συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και αποκλειστική ευθύνη.Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Και μείνετε ενημερωμένοι για ότι συμβαίνει στο νομό μας και όχι μόνο

[contact-form-7 id=”2056″ title=”Newsletter form”]

Κατηγορίες