Διακοπή κυκλοφορίας στην Χριστοπούλου λόγω κατάρρευσης αρχοντικού

«Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου κατά την διάρκεια παρεμβάσεων – λήψης μέτρων προστασίας από κατάρρευση, διατηρητέου κτίσματος πόλης Καστοριάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ -471 –

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
¨Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 52 και 109 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν. 3542/07 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ. και του αρθρ. 48 του Ν.4313/2014) .
2. Την 45/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Καστοριάς ύστερα από Εισήγηση
της Τεχνικής Υπηρεσίας

Και αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας επί της οδού Χριστοπούλου στο Απόζαρι ύστερα από την μερική κατάρρευση τοίχου του διατηρητέου κτίσματος ιδιοκτησίας Σαχίνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Χριστοπούλου στο ύψος της οδού Ηφαιστίωνος (με πινακίδα απαγόρευσης Ρ-7 και υποχρεωτικής κίνησης αριστερά Ρ-50α τοποθετημένες σε μπαριέρες) και εκτροπή της κυκλοφορίας προς την λεωφόρο Νίκης.
2.την επιπλέον σήμανση για την αποτροπή εισόδου οχημάτων στην οδό Χριστοπούλου -που είναι μονόδρομος -, στο ύψος της οδού Ολυμπιάδος (με πινακίδα Ρ-28).
3.την τοποθέτηση πινακίδων κινδύνου επί της περίφραξης του διατηρητέου κτίσματος για την προστασία των πεζών (Ρ-15 απαγόρευση διέλευσης πεζών , Κ-20 κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών και Κ-25 άλλοι κίνδυνοι).
Οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (λήψη μέτρων ασφαλείας) στο διατηρητέο κτίσμα εκ μέρους του Δήμου
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα το Δήμου και τον τοπικό Τύπο.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Ανέστης Αγγελής