Δίχασε προσωρινά το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς η αιτιολογία για την απονομή τιμητικής πλακέτας στον Άγγελο Μητρετώδη

Στην αρχική του εισήγηση ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής αιτιολόγησε την απόφαση του Δήμου για την απονομή τιμητικής πλακέτας στον συμπολίτη μας Άγγελο Μητρετώδη, ως μια κίνηση επιβράβευσης για το “εθνικό φρόνημα και την αξιοπρέπεια” που επέδειξε κατά το διάστημα της κράτησής του στις τουρκικές φυλακές.

Στην συνέχεια με παρέμβασή του ο σύμβουλος της μειοψηφίας και γνωστός νομικός Νίκος Βασιλειάδης, τόνισε ότι: “Η πλακέτα που θα απονείμει ο Δήμος θα πρέπει να δοθεί για το ήθος και το υψηλό φρόνημα που επέδειξαν οι δύο στρατιωτικοί κατά την περίοδο της κράτησής τους και όχι για κανένα άλλο λόγο”!

Ακολούθησε διάλογος φιλολογικού περιεχομένου με το προεδρείο, μέχρι να κατασταλάξουν στην τελική διατύπωση της αιτιολογίας που ήταν ένα συγκερασμός των δύο απόψεων και ανάφερε ότι “το εθνικό φρόνημα που επέδειξαν και την υψηλοφροσύνη κατά τις ημέρες της κράτησής τους”!

Στην δευτερολογία του όμως ο δήμαρχος έδωσε μια τοπικιστική διάσταση στο θέμα λέγοντας: “Αν ο Άγγελος Μητρετώδης ήταν από άλλη περιοχή θα αντιμετωπίζαμε διαφορετικά το θέμα. Είναι όμως στο σπίτι μας και έχουμε χρέος απέναντί του, απέναντι στην συλλογική συνείδηση περί δικαιοσύνης να εκφράσουμε στον Δημοτικό Συμβούλιο την θέση μας μ΄ αυτή την ενέργεια”.

Τελικά η απονομή δεν έγινε και αναβλήθηκε για άλλη φορά γιατί εν τω μεταξύ ο Άγγελος Μητρετώδης επέστρεψε στην μονάδα του μετά την λήξη της ολιγοήμερης άδειας που έλαβε από την υπηρεσία του.