Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Καστοριάς ενημερώνει ότι το νερό του Δισπηλιού είναι πόσιμο

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ανακοινώνεται ότι μετά τις επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Οικισμού Δισπηλιού και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποίησε η ΔΕΥΑΚ, σε δείγματα των πηγών / δεξαμενών, που τροφοδοτούν το δίκτυο και σε δείγματα επιλεγμένων σημείων του δικτύου ύδρευσης, έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή περιορισμών στη χρήση του νερού.

Ως εκ τούτου αίρεται κάθε περιορισμός στη χρήση του νερού του δικτύου ύδρευσης του Οικισμού Δισπηλιού, ο οποίος είχε επιβληθεί την 13η/07-2018.