42044946_2132717840074298_7262668369004855296_n

Δήμος Καστοριάς: Η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου για το ακίνητο στην Μαυριώτισσα

Αγωγή σε βάρος της Ι. Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαυριωτίσσης, που ανήκει στην Μητρόπολη Καστοριάς, αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς.

Στην συνεδρίαση αναγνώστηκε η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι σκοπός της αγωγής είναι “Η προστασία της κυριότητας, νομής και κατοχής του Δήμου Καστοριάς επί του ακινήτου του εστιατορίου που ανήγειρε ο Δήμος στο χερσολίβαδο υπ΄ αριθ. 1752 του κτηματολογικού πίνακα διανομής του αγροκτήματος Καστοριάς του έτους 1937”.

Καθώς και “Την διόρθωση των εσφαλμένων πρώτων κτηματολογικών εγγραφών του ακινήτου στα οικεία κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφειου Καστοριάς” (σ.σ. εννοώντας προφανώς την εγγραφή του ακινήτου στο Κτηματολόγιο της Μητρόπολης”

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, το κτήριο του εστιατορίου που έχει κτισθεί από τον Δήμο Καστοριάς μεταξύ των ετών 1983 και 1986, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χερσονήσου που εισέρχεται στη λίμνη της Ορεστειάδας, το οποίο, όπως και ολόκληρη η χερσόνησος, έχουν καταγραφεί ως “χερσολίβαδα του Δήμου Καστοριάς” στον κτηματολογικό πίνακα διανομής του έτους 1937.

Επίσης το ακίνητο του εστιατορίου περιλαμβάνεται στην απογραφή της περιουσίας του Δήμου των ετών 2010-2011 και δηλώνεται από τον Δήμο Καστοριάς στις φορολογικές αρχές, στην δήλωση ακίνητης περιουσίας του Δήμου (Ε9).

Για την ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κτήριο του εστιατορίου αναγέρθηκε από τον Δήμο Καστοριάς το έτος 1983, μετά από ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και χρηματοδοτήθηκε με επιχορήγηση από το Νομαρχιακό Ταμείο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΟΤ. Με τον τίτλο “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μαυριώτισσας (ταβέρνα – εστιατόριο – wc- πάρκιγκ- προσχώσεις κλπ)

Το έργο παραδόθηκε στον Δήμο Καστοριάς με πρωτόκολλο παραλαβής στις 17-5-1986. Στην συνέχεια το κτήριο εκμισθώθηκε από τον Δήμο Καστοριάς μετά από σχετική δημοπρασία και ο μισθωτής παρέμεινε στην χρήση του μέχρι το έτος 1995, οπότε και απεβίωσε. Αλλά οι κληρονόμοι του περέδωσαν το κτήριο, μετά από αίτημα διακοπής του μισθωτηρίου από τον Δήμο, κατά τα έτη 2013-2014.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εφτά χρόνια μετά την αρχική μίσθωση του ακινήτου, για λογαριασμό του Δήμου και ειδικότερα στις 17-6-1993, η Μητρόπολη Καστοριάς, ζήτησε με έγγραφό της από τον Δήμο, να ακυρώσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής με τις οποίες συντελέστηκε η διακήρυξη της εκμίσθωσης του ακινήτου.

Με τον ισχυρισμό ότι το ακίνητο ανήκει στην ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαυριωτίσσσης και κατ΄ επέκταση στην ίδια.

Σε απάντηση των ανωτέρω εγγράφων, λήφθηκε η υπ΄ αριθμ. 130/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του τότε νομικού συμβούλου Γεώργιου Πελαγίδη, η οποία απέρριψε το αίτημα της Μητρόπολης και παρέμεινε στις προηγούμενες αποφάσεις του για το κτήριο.

Ο τότε νομικός του Δήμου Καστοριάς, στην γνωμοδότησή του επικαλέστηκε τον κτηματολογικό χάρτη διανομής του αγροκτήματος Καστοριάς του έτους 1937, όπου η περιοχή που κατασκευάστηκε το εστιατόριο χαρακτηρίζεται ως “χερσολίβαδο του Δήμου Καστοριάς” και ανήκει στην αποκλειστική κυριότητά του.

Επίσης ο Δήμος “διέστειλε τον χώρο όπου κατασκευάστηκε το εστιατόριο, που προήλθε από εκβραχισμούς από τον χώρο όπου υπήρχε το παλαιό εξοχικό κέντρο που εκμεταλλευόταν η Ι. Μητρόπολη, ώστε δεν γεννάται θέμα άσκησης διακατοχικών πράξεων νομής, εκ μέρους της τελευταίας”.

Η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκρινε σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, ότι η κυριότητα και νομή του κτηρίου ανήκει στον Δήμο Καστοριάς, ο οποίος με νόμιμες διαδικασίες προχώρησε στην ανέγερση του κτηρίου και εκμίσθωση του εστιατορίου.

Κατά την σχετική συζήτηση τότε στο Δ.Σ. παραβρέθηκε και ο πρώην Δήμαρχος Απόστολος Πετκανάς (επί της δημαρχίας του αναγέρθηκε το κτήριο της Μαυριώτισσας) ο οποίος δήλωσε, μετά από αναλυτική ενημέρωση, ότι όλα έγιναν με τις νόμιμες διαδικασίες από την πλευρά του Δήμου.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές στο Κτηματολογικό Γραφείο Καστοριάς του έτους 2008, το ακίνητο του εστιατορίου καθώς και τμήμα του χερσολίβαδου έχει περιληφθεί ως τμήμα του ακινήτου με αναγραφόμενο ιδιοκτήτη την “Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυριωτίσσης” η οποία ανήκει στην Ι. Μητρόπολη Καστοριάς!

Το ίδιο συμβαίνει και με τον περιβάλλοντα χώρο του εστιατορίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Καστοριάς, όπου έχει αναγραφεί ιδιοκτήτης το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ πρόκειται για εκτάσεις που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χερσολίβαδου το οποίο επίσης ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Καστοριάς.

Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με την γνωμάτευση του νομικού, ότι η πρώτη κτηματολογική εγγραφή δεν αποτελεί η ίδια τίτλο κυριότητας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κτηματογράφησης. Αλλά ούτε και συνοδεύεται από “μαχητό” τεκμήριο ακριβείας, για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την πρώτη κτηματολογική εγγραφή. Και απλά αποτυπώνεται και καταγαράφεται η υφιστάμενη κτηματογραφική κατάσταση των ακινήτων, με βάση τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί!

Παρόλα αυτά όμως η Μητρόπολη Καστοριάς προχώρησε στις 10-4-2018 σε διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου του εστιατορίου.

Αλλά όταν ο πλειοδότης ζήτησε να του χορηγηθεί βεβαίωση εγκατάστασης από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς, προκειμένου να λειτουργήσει το εν λόγω κατάστημα, εκείνο αρνήθηκε, επικαλούμενο την ιδιοκτησία του Δήμου Καστοριάς στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Η ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ

Τηλ. & FAX: 2467027935

email: kasestia@otenet.gr


Βρείτε μας στο facebook

Βρείτε μας στο twitter

Βρείτε μας στο instagram


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εντός νομού 30€/ εκτός νομού 60€/

Δήμων – Κοινοτήτων – Οργανισμών – Τραπεζών 90€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ευρώπη 100€/ ΗΠΑ 120$/ Αυστραλία 130$/ Καναδά 120$

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Δημοσίου 2€/εκατοστό

Δημοσίου που επιβαρύνουν ιδιώτες 5€/εκατοστό

(κοινή υπουργική απόφαση 2/28783Α/9-9-2005)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Σύμφωνα με τον κατάλογο

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις απόψεις ων συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και αποκλειστική ευθύνη.Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Και μείνετε ενημερωμένοι για ότι συμβαίνει στο νομό μας και όχι μόνο

[contact-form-7 id=”2056″ title=”Newsletter form”]

Κατηγορίες