ΦΕΚ δίνει παράταση σε οκτάμηνα του ΟΑΕΔ -Ποιες ελπίδες δημιουργεί

Παράταση κατά δύο μήνες δίνει σε προγράμματα οτκάμηνης διάρκειας του ΟΑΕΔ, Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΦΕΚ, η χρονική διάρκεια του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση No 9/2017)» επεκτείνεται κατά δύο (2)
μήνες μετά το πέρας της, κατά την ακριβώς προηγούμενη περίπτωση, δίμηνης επέκτασής του και επιπλέον αυτής. Η δίμηνη επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ».

Η παράταση στο συγκεκριμένο οκτάμηνο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά συμβασιούχους σε πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης σε υπηρεσίες ασύλου, γίνεται σε μια χρονική περίοδο που ήδη στους δήμους Πάτρα και Πύργου, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, υπάρχουν αιτήματα και κινητοποιήσεις για την παράταση στα οκτάμηνα της Κοινωφελούς.

 

Με βάση το συγκεκριμένων ΦΕΚ, δημιουργούνται πλέον προϋποθέσεις και για να άλλες περιπτώσεις εργαζομένων σε κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ να παραμείνουν στην εργασία τους.

Σε μια περίοδο μάλιστα που φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, πολύ πιθανόν να υπάρξουν μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις που να δίνουν παράταση στα προγράμματα επικαλούμενες την κάλυψη αναγκών.

ΦΕΚ