Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει για τις αποζημιώσεις των φασολοπαραγωγών

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους παραγωγούς του, ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περιοχή μας Πρόγραμμα Κρατικών Ενισχύσεων για το έτος 2017, το οποίο αφορά

παραγωγούς φασολιών 2017, λόγω της σημαντικής μείωσης της παραγωγής, συνέπεια της επικράτησης παρατεταμένων-υψηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν το περσινό καλοκαίρι (2017).

Οι παραγωγοί αυτοί, θα πρέπει να προσέρχονται στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου προκειμένου να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις ενίσχυσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους, έτοιμα, τα εξής δικαιολογητικά :

1) Φωτοτυπία της ταυτότητας,

2) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας,

3)  Φωτοτυπία βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ ή βεβαίωσης ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος 2017 (εάν ο παραγωγός ήταν ασφαλισμένος στον ΟΓΑ),

4) Φωτοτυπία το Ε1 2016 (για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2016), το αντίστοιχο εκκαθαριστικό 2016 καθώς και το Ε3 2016 (εάν είχε υποβληθεί Ε3),

5) Φωτοτυπία της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, για τους ενταγμένους σ’ αυτό το Πρόγραμμα,

6) Την Δήλωση Καλλιέργειας του ΕΛΓΑ 2017.

 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018.

Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον Ανταποκριτή ΕΛΓΑ της Τοπικής Κοινότητας μόνιμης κατοικίας του παραγωγού (σύμφωνα με τα στοιχεία της Δήλωσης Καλλιέργειας του ΕΛΓΑ 2017), όταν ο παραγωγός, είχε, το 2017, έστω και ένα αγροτεμάχιο με φασόλια, στην Κοινότητα κατοικίας. Εάν δεν είχε κανένα αγροτεμάχιο με φασόλια στην Κοινότητα κατοικίας, τότε απευθύνεται στον Ανταποκριτή της Κοινότητας στην οποία είχε τα περισσότερα αγροτεμάχια με φασόλια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1) Επειδή οι Αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους Ανταποκριτές, στο σύστημα του ΕΛ.Γ.Α., παρακαλούνται οι παραγωγοί να προσέλθουν έγκαιρα, και όχι πέραν της 06 Δεκεμβρίου 2018, διότι μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης,

2) Παρακαλούνται οι παραγωγοί να προσέρχονται έχοντας μαζί τους έτοιμα όλα τα δικαιολογητικά, για επιτάχυνση της διαδικασίας και αποφυγή ταλαιπωρίας τους.

3) Οι Αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ατελώς (δωρέαν),

4) Καλό θα είναι οι παραγωγοί, μετά την υποβολή της Αίτησης, να ενημερώσουν το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους εξής Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου μας :

1) Ανδρέα Δόσα (Γραφείο 9 Δήμου), τηλ. 2467351327 (για την Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού, και τις Τοπικές Κοινότητες Αμμουδάρας-Διαλεκτού-Ασπροκκλησιάς-Νοστίμου-Σπήλιου-Αγίου Ηλία),

2) Όλγα Ζήση (Γραφείο 10 Δήμου), τηλ. 2467351319 (για τις Τοπικές Κοινότητες Λακκωμάτων-Σπηλαίων-Καστανοφύτου-Μελανθίου-Βράχου-Λάγκας),

3) Τριαντάφυλλο Λιάντζη, τηλ. 2467351517 (Βογατσικό) ή 2467073055 (Κωσταράζι) (για τις Τοπικές Κοινότητες Κωσταραζίου-Βογατσικού-Γέρμα), και

4) Όλγα Τσιτσή στο ΚΕΠ Αμπελοκήπων, τηλ. 2467352720 (για τις Τοπικές Κοινότητες Αμπελοκήπων-Μηλίτσας).