Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού  Καστοριάς

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2018, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 19-12-18 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

 

 

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών

Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2018, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς:  Κορησού,   Οινόης, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Τοιχιού, Πολυκεράσου, Βυσσινιάς, Οξυάς, Πενταβρύσου,  Μεσοποταμίας, Κολοκυνθούς, Μανιάκων, Δισπηλιού, Κλεισούρας, Κρεπενής, Χιλιοδένδρου, Άνω Μελά, Μακροχωρίου, Κ.Μελά, Αγ. Κυριακής και Κεφαλαρίου είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

 

 

Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ