Τέλος εποχής για το ΕΚΑΣ. Στα 12 ευρώ ορίζεται για όλο το 2019, τελευταίο έτος καταβολής του, το Επίδομα. Βάσει της υπουργικής απόφασης και για το τρέχον έτος, προβλέπονται ειδικές έκτακτες παροχές, στο ύψος του Επιδόματος, για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων που το χάνουν.