Τα 14 σημεία που ακολουθούν ανέλυσε o Γιώργος Χριστόπουλος στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρώτη Είδηση» με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Μαρία Αλεξάκη.

1ον

Όλες οι πληροφορίες για το επίδομα ενοικίου

 • Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για τον καθορισμό του επιδόματος ενοικίου.
 • Το επίδομα στέγασης θεσπίσθηκε με τον νόμο 4472/19.5.2017 και εκδόθηκε η πρώτη απόφαση Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ13/οικ.33474/1934/2018.
 • Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το µέτρο θα καλύψει έως και 600.000 νοικοκυριά, δηλαδή το 50% των νοικοκυριών που νοικιάζουν κατοικία ή πληρώνουν δάνειο για την απόκτηση ιδιόκτητης πρώτης κατοικίας. Ωστόσο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις επίσημες πληροφορίες μας, το επίδομα ενοικίου θα το εισπράττουν κάθε μήνα περίπου 300.000 νοικοκυριά για 12 μήνες.
 • Πέρα από τις παραπάνω διατάξεις η τελική δαπάνη για το επίδομα ενοικίου θα επικαιροποιηθεί με σχετική ρύθμιση τον Ιανουάριο με προβλεπόμενο ύψος 410 εκ ευρώ.

2ον

 • Με την έναρξη του 2019, στον ΟΠΕΚΑ περνούν οι πληρωμές όλων των προνοιακών επιδομάτων, μεταξύ των οποίων και το επίδομα ενοικίου
 • Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2019,
 • Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, παρόμοια με αυτή του κοινωνικού μερίσματος.

3ον

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής του επιδόματος:

α) Για μισθωμένη κατοικία:

 • Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου,
 • Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

4ον

β) Όταν πληρώνει δάνειο για πρώτη κατοικίας:

 • Το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου.
 • Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1n ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

5ον

Ποσό Επιδόματος Στέγασης (σύμφωνα με την παραπάνω αρχική ΚΥΑ):

Σύνθεση Νοικοκυριού Ύψος Επιδόματος ανά μήνα Ύψος Επιδόματος ανά έτος
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70€ 840€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 105€ 1.260€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140€ 1.680€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 175€ 2.100€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210€ 2.520€

6ον

Εισοδηματικά κριτήρια (σύμφωνα με την παραπάνω αρχική ΚΥΑ):

Σύνθεση Νοικοκυριού Συνολικό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 8.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 12.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 16.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 20.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 24.000€

7ον

Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

8ον

β. Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει των 24.000 ευρώ σύμφωνα με τον ακόλουθο πινακα.

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 8.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 12.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 16.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα 20.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 24.000€

9ον

γ) Περιουσιακό τεκμήριο:

Λαμβάνονται υπόψη οι τόκοι καταθέσεων σύμφωνα με τον τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων x μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο

100

10ον

Αιτήσεις νοικοκυριών δεν εγκρίνονται όταν:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας (τεκμήριο αυτοκινήτου πάνω από 1929 κ.εκ.)
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
  δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,

11ον

Κριτήρια διαμονής:

O δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη.

12ον

Υποβολή αίτησης:

 • Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο που υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού μέσω του TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.
 • Αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση για συναίνεση προκειμένου να ληφθούν τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.
 • Όλα τα δεδομένα προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ και του ΕΦΚΑ και προσυμπληρώνονται αυτόματα.

13ον

 • Σε περίπτωση που έχουμε και φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού.
 • Σε αυτήν την περίπτωση, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.
 • Όταν το σπίτι είναι νοικιασμένο θα χρειαστεί η δήλωση και η αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.

14ον

Αφορολόγητο – Ακατάσχετο

Το Επίδομα Στέγασης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Πηγή: e-forologia.gr