Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για την ενίσχυση της Σχολής Καλών Τεχνών

Κοζάνη, 08-02-2019

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 78/06-02-2019 συνεδρίαση, ενόψει της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης για τη συνέργεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη: (α) τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, (β) το στρατηγικό σχεδιασμό των δύο Ιδρυμάτων, (γ) το διαμορφούμενο πλαίσιο δημιουργίας ενός Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, (δ) την αναγκαιότητα συμμετοχής και περαιτέρω υποστήριξης του ακαδημαϊκού χώρου της περιοχής στην ανάπτυξη και αναδιοργάνωση του επιστημονικού, τεχνολογικού, πολιτισμικού, κοινωνικού και οικονομικού ιστού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενέκρινε ομόφωνα τα εξής: Το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που θα προκύψει θέτει ως κεντρική στρατηγική του επιλογή να ολοκληρώσει την ακαδημαϊκή του συγκρότηση προσφέροντας στη νέα γενιά της Δυτικής Μακεδονίας την πρόσβαση σε σπουδές υψηλής ποιότητας σε ένα εύρος επιστημονικών πεδίων, ώστε οι νέοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσουν από τον τόπο τους. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επιδιώκει την προσέλκυση νέων ανθρώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα επιλέξουν να σταδιοδρομήσουν ή να σπουδάσουν στο Ίδρυμα λόγω του κύρους, της ποιότητας και της ελκυστικότητας των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει. Σημαντικό κεφάλαιο της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η Σχολή Καλών Τεχνών, με έδρα τη Φλώρινα. Η Σχολή καλλιεργεί και προάγει τη γνώση και την έρευνα στις καλές και τις εφαρμοσμένες τέχνες, παρέχοντας στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για την άρτια καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξασφαλίζοντας τη μόρφωση και κατάρτισή τους στη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλοντας στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Η Σχολή Καλών Τεχνών λειτουργεί σήμερα με ένα μόνο Τμήμα, γεγονός που περιορίζει την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και δράση της και απειλώντας την με υποβάθμιση του ρόλου της. Παράλληλα, έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η ένταξη στο ΕΣΠΑ η κατασκευή και ανάπτυξη μίας σύγχρονης κτηριακής υποδομής προϋπολογισμού 11 εκ. ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο σχετικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ομόφωνα αποφασίζει να στηρίξει την ενίσχυση της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία ενός επιπλέον Τμήματος στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπως προβλέπεται στο από 22-06-2018 Πόρισμα, το οποίο κατέθεσε η Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης