Καστοριά: Πωλείται φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Πωλείται φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης με πολυετή λειτουργία, κύρος και φήμη. 

Είναι πλήρως εξοπλισμένο, διαθέτει τα ΠΑΝΤΑ που απαιτούνται για να συνεχίσει την λειτουργία του.

Μεταβιβάζεται και ο διακριτικός τίτλος (εάν το επιθυμείτε)

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στο τηλ. 6978489800