Κατέθεσε τον συνδυασμό του ο Αλέξανδρος Ταμήλιας στο πρωτοδικείο Καστοριάς

Εγινε η κατάθεση της δήλωσης κατάρτισης του συνδυασμού  του Αλέξανδρου Ταμήλια καθώς και ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων