Νέες ειδικότητες για το Σχολικό Έτος 2019-20 – ΕΠΑ.Σ (Επαγγελματικές Σχολές) του ΟΑΕΔ Καστοριάς