Coaching μέσω ΕΣΠΑ για 7.000 εργαζόμενους

Πόροι 22,4 εκατ. ευρώ για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και τη συμβουλευτική καθοδήγηση 7.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα πρόκειται να διατεθούν μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες, καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου αυτή ενδείκνυται.

Οι συμμετέχοντες ωφελούμενοι των δράσεων πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού εργαζόμενου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των ωφελουμένων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας. Η δράση θα αναπτύξει ενέργειες συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training), πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Επίσης, θα απαιτηθούν οριζόντιες ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης των πράξεων καθώς και προβολής και δημοσιότητας.

Η δράση λαμβάνει υπόψη τη γενική εικόνα της κατάστασης στην απασχόληση και ιδιαίτερα της εξέλιξης των επισφαλών θέσεων εργασίας αλλά και την ανάγκη για ουσιώδη ενίσχυση της δυνατότητας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για απασχόληση, την προοπτική βελτίωσης των όρων αυτής της απασχόλησης και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων. Οι ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με ανάθεση σε τρίτους μέσω ανοιχτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Η δράση απευθύνεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την ιδιότητα του Δικαιούχου ή Συνδικαιούχου και Κυρίου της Πράξης, ανοίγει στις 29 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 28 Δεκεμβρίου του 2020.

της Αλεξάνδρας Γκίτση