Σχέδιο για τα ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες

Σχέδιο για την επιτάχυνση της απομείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς ιδιώτες επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι οφειλές προς ιδιώτες στο τέλος Ιουνίου κάμφθηκαν οριακά στο σύνολό τους, αλλά παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν.

Σύμφωνα να τα νέα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2019, το σύνολο των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες διαμορφώθηκε σε 2,179 δισ. ευρώ έναντι 2,182 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου.

Τα στοιχεία καθρεφτίζουν την θηλιά ρευστότητας που παραμένει στην ελληνική αγορά. Πλέον η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τον άμεσο έλεγχο της δημιουργίας νέων οφειλών και τον δραστικό περιορισμό τους, καθώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους στερούν πολύτιμους πόρους από την πραγματική οικονομία.

Ήδη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει ξεκινήσει την κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορούν κυρίως σε εκκρεμείς συντάξεις συνταξιοδότησης και οφειλές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, του ΕΟΠΠΥ, των νοσοκομείων και των ΟΤΑ, που έχουν είτε νομικά είτε διοικητικά κολλήματα στην είσπραξή τους από τους φορείς υποδοχής.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή» ότι αποτελεί προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης ο εντοπισμός και η εξάλειψη των συστημικών δυσλειτουργιών οι οποίες αποτελούν την πηγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

«Αυτό θα το επιτύχουμε θεσπίζοντας αυστηρές και τυποποιημένες διαδικασίες και θέτοντας ηλεκτρονικές δικλίδες σε όλη τη διαδικασία αποπληρωμής υποχρεώσεων προς τρίτους. Σημειώνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη η κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

Υπενθυμίζεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός Γενικής Κυβέρνησης) που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Δεν περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες προς τρίτους υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων.

tanea.gr