dimarxoi kastorias 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Τα νέα μοντέλα διοίκησης των Δήμων της Καστοριάς (Του Δημήτρη Ιατρίδη)

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι νέοι δήμαρχοι παρουσίασαν και το δικό τους μοντέλο διακυβέρνησης του Δήμου, που ασφαλώς αποτελεί προϊόν επεξεργασίας πολλών μηνών, με στόχο την πιστή εφαρμογή της πολιτικής που έχουν χαράξει με τις προγραμματικές δεσμεύσεις του συνδυασμού τους.

Με εξαίρεση, βέβαια τον Δήμο Άργους Ορεστικού, όπου ο επανεκλεγείς για τρίτη θητεία δήμαρχος Πάνος Κεπαπτσόγλου, δεν φαίνεται διατεθειμένος να εγκαταλείψει το γνώριμο “προσωποκεντρικό” σύστημα του Δήμου, που εφάρμοσε στις δύο προηγούμενες θητείες του!

Αντίθετα οι δήμαρχοι Καστοριάς και Νεστορίου Γιάννης Κορεντσίδης και Χρήστος Γκοσλιόπουλος, προχωρούν σε καινοτόμες παρεμβάσεις στο σύστημα διοίκησης των Δήμων, που φέρουν την προσωπική τους σφραγίδα. Κι ο χρόνος θα δείξει αν θα δικαιωθούν για τις επιλογές τους.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στον Δήμο Καστοριάς ο νέος δήμαρχος Γιάννης Κορεντσίδης, προχώρησε με το… “καλημέρα”, σε μια κίνηση ματ, καταργώντας δύο πολύ σημαντικές αντιδημαρχίες, που έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο μέχρι πρότινος, στην διοικητική πυραμίδα του Δήμου.

Αυτές ήταν οι αντιδημαρχίες Οικονομικών και Προγραμματισμού, που μαζί με την αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, αποτελούσαν την “ατμομηχανή” κάθε Δήμου.

Ασφαλώς η απόφαση του νέου δημάρχου, δεν είχε σκοπό να στερήσει από τον Δήμο, δύο τόσο πολύ σημαντικά επιτελικά όργανα και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Δήμος βυθίζεται σε οικονομική ύφεση!

Σύμφωνα με εκτιμήσεις δημοτικών κύκλων, ο Γ. Κορεντσίδης, προχώρησε σ΄ αυτή την διοικητική ανδιάρθρωση του Δήμου, γιατί έχει πεισθεί απολύτως ότι η διαχείριση των οικονομικών από ένα μόνο άτομο – στο πρόσφατο παρελθόν – παράγει μόνο… “τσάρους” χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα…

Για τον λόγο αυτό αναβαθμίζεται η αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα λογοδοτεί απευθείας στον δήμαρχο και ελέγχεται από την Οικονομική Επιτροπή όπου προϊσταται και πάλι ο δήμαρχος.

Με τον τρόπο αυτό ο δήμαρχος ελέγχει τα οικονομικά του Δήμου και παράλληλα αναλαμβάνει ακεραία την ευθύνη της διαχείρισης του δημοτικού χρήματος.
Άλλωστε είναι γνωστό τοις πάσι, ότι οι αντιδήμαρχίες Οικονομικών, ανέκαθεν ήταν ο ρουσφετολογικός μηχανισμός του Δήμου, με χιλιάδες απευθείας αναθέσεις προς ημετέρους, που κινούνταν στα όρια της νομιμότητας ή παρείχαν “πιστοποιητικά” νομιμοποίησης…

Με το ίδιο πνεύμα ο Γιάννης Κορεντσίδης, προχώρησε στην κατάργηση της αντιδημαρχίας Προγραμματισμού, η οποία ήταν απότοκο του “Καλλικράτη” και προέκυψε ανάμεσα στις αντιδημαρχίες Τεχνικών Έργων και Οικονομικών με συντονιστικό ρόλο.

Η αντιδημαρχία Προγραμματισμού, ουσιαστικά… αυτοκαταργήθηκε από την πρώτη στιγμή, γιατί ήταν υποστελεχωμένη από ειδικευμένο προσωπικό αλλά και γιατί η θέση αυτή απαιτούσε τεχνοκρατικές γνώσεις από τους επικεφαλής, που δύσκολα συναντούσε κάποιος σε εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους!

Στην θέση των δύο αυτών, δημιουργείται ένα νέο συντονιστικό όργανο, η αντιδημαρχία Συντονισμού, με επιτελικό και ουσιαστικό ρόλο.

Στο νέο μοντέλο που προωθεί ο δήμαρχος Καστοριάς, όλοι έχουν διακριτούς ρόλους, όμως τον κυρίαρχο ρόλο θα έχει ο ίδιος ο δήμαρχος, που αναλαμβάνει και την ευθύνη των πάντων!

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Στον Δήμο Νεστορίου ο νέος δήμαρχος Χρήστος Γκοσλιόπουλος, φαίνεται ότι ελκύεται από το μοντέλο διοίκησης της αρχαίας Σπάρτης.
Με την αναβίωση του θεσμού της “Γερουσίας”, όπου ουσιαστικά καθήκοντα διοίκησης (και ελέγχου) ασκούν οι τέσσερις εντεταλμένοι σύμβουλοι (άμισθοι αντιδήμαρχοι).
Ενώ καθιερώνεται ο θεσμός του χωρικού αντιδήμαρχου (έμμισθοι) ανά δημοτική ενότητα ( Νεστορίου και Ακριτών) που η θητεία τους είναι μονοετής και περιορίζονται σε τυπικά καθήκοντα της καθημερινότητας και μάλιστα με αλληλοεπικάλυψη, αρμοδιοτήτων!

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες των τεσσάρων εντεταλμένων συμβούλων (άμισθων αντιδημάρχων) είναι οι εξής:

Α. Τον κ. Μπαμπούλη Δημήτριο Εντεταλμένο Σύμβουλο( Άμισθο Αντιδήμαρχο) ως κατωτέρω:
1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του
2. Εκπροσωπεί τον Δήμαρχο, όταν αυτός κωλύεται ή όταν του ανατίθεται, σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις με φορείς κλπ, καθώς και στα ΜΜΕ
3. Υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα( αγροτική ανάπτυξη, κτηνοτροφική ανάπτυξη, διαχείριση δασών, διαχείριση καυσόξυλων ατομικών αναγκών κλπ)
4. Εποπτεία των υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών και παρακολούθηση της προετοιμασίας των έργων και των εργασιών που θα εκτελούνται από τον Δήμο
5. Παρακολούθηση των εθνικών προγραμμάτων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κλπ) εκ παραλλήλου με τον Δήμαρχο
6. Παρακολούθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ – Intereg κλπ) εκ παραλλήλου με τον Δήμαρχο
7. Παρακολούθηση και έλεγχος κληροδοτημάτων και αξιοποίηση της περιουσίας τους
8. Επαφές και συνεργασία με τους Προέδρους των ΤΚ που βρίσκονται στις Δ.Ε Νεστορίου, Αρρένων, Γράμμου για θέματα προγραμματισμού έργων, εργασιών και γενικότερα καταγραφή προβλημάτων
Β. Τον κ. Τοτονίδη Ιωάννη Εντεταλμένο Σύμβουλο (Άμισθο Αντιδήμαρχο) ως κατωτέρω:
1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του
2. Εκπροσωπεί τον Δήμαρχο, όταν αυτός κωλύεται ή όταν του ανατίθεται, σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις με φορείς κλπ, καθώς και στα ΜΜΕ
3. Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, ανάπτυξη, οργάνωση και διοίκηση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου
4. Υπεύθυνος για τη λειτουργία Κ.Ε.Π
5. Εποπτεία Νομικών Προσώπων
6. Παρακολούθηση των εθνικών προγραμμάτων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κλπ) εκ παραλλήλου με τον Δήμαρχο
7. Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ – Intereg κλπ) εκ παραλλήλου με τον Δήμαρχο
8. Εποπτεία και παρακολούθηση προγραμμάτων διαφάνειας δήμου (διαύγεια κλπ)
9. Εκπαίδευση ( Α/θμια, Β/θμια)
10. Επαφές και συνεργασία με τους προέδρους των Τ.Κ που βρίσκονται στη Δ.Ε. Ακριτών για θέματα προγραμματισμού έργων, εργασιών και γενικότερα για καταγραφή και επίλυση προβλημάτων
Γ. Τον κ. Τοτονίδη Κυριάκο Εντεταλμένο Σύμβουλο ως κατωτέρω:
Υπεύθυνος για :
1. Τις πολιτικές και δράσεις του δήμου για τον πολιτισμό – αθλητισμό – νέα γενιά και εθελοντισμό
2. Την οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων του δήμου εκ παραλλήλου με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
3. Τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου εκ παραλλήλου με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Δ. Τον κ. Κεραμάρη Αργύριο Εντεταλμένο Σύμβουλο ως κατωτέρω:
Υπεύθυνος για:
1. Τη μηχανοργάνωση δημοτικών υπηρεσιών
2. Την προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακών εφαρμογών
3. Την διαχείριση ιστοσελίδων δήμου
4. Τους αναμεταδότες δήμου – θέματα τηλεπικοινωνιών
5. Τις υπηρεσίες διαδικτύου όλων των Δ.Ε. και των οικισμών του δήμου
6. Την τεχνική εποπτεία και παρακολούθηση των προγραμμάτων διαφάνειας του δήμου ( διαύγεια κλπ)
Ε. Τον κ. Γιούπα Κωνσταντίνο Εντεταλμένο Σύμβουλο ως κατωτέρω:
Υπεύθυνος για:
1. Tην ορθολογική διαχείριση των κοινοτικών δασών, τον έλεγχο και την μεταφορά των δασικών προϊόντων
2. Την ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων του δήμου – Σχέσεις δήμου με τον κλάδο των κτηνοτρόφων
3. Την εποπτεία, έλεγχο και διαχείριση αδέσποτων ζώων εκ παραλλήλου με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
4. Τα θέματα αλλοδαπών
5. Τα θέματα ασφάλειας και προστασίας του πολίτη
6. Τη συνεπικουρία σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος στις σχετικές αρμοδιότητες των αντιδημάρχων
7. Τη συνεπικουρία σε θέματα λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις σχετικές αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων
Ζ. Την κ. Βασιλειάδου Αναστασία Εντεταλμένο Σύμβουλο ως κατωτέρω:
1. Υπεύθυνη με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και την λειτουργία του γραφείου του Δημάρχου, καθώς και την συνεπικουρία στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων του Δημάρχου
Η. Τον κ. Κοσμά Χρήστο Εντεταλμένο Σύμβουλο ως κατωτέρω:
Υπεύθυνος για:
1. Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Δήμου – Δημάρχου
2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Μ.Μ.Ε.

Ενώ οι αρμοδιότητες των δύο έμισθών χωρικών αντιδημάρχων Καραβασίλη Γεώργιο και Νταούτη
Ιωάννα, είναι οι εξής:

1. Καθαριότητα – Πράσινο
2. Ηλεκτροφωτισμός
3. Ύδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση (τήρηση ημερολογίου ύδρευσης,
χλωρίωσης, φυσικοχημικές και μικροβιακές αναλύσεις πόσιμου νερού,
παρακολούθηση εργασιών καθαρισμού δεξαμενών, καταγραφή
καταναλώσεων, πληρωμή ανταποδοτικών τελών, βλάβες δικτύων κλπ)
4. Συντήρηση δημοτικών δρόμων
5. Συντήρηση αγροτικών και κτηνοτροφικών δρόμων
6. Εποπτεία και παρακολούθηση σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της χωρικής περιφέρειας που έχει την ευθύνη
7. Αποχιονισμός
8. Συντήρηση παιδικών χαρών
9. Συντήρηση κοιμητηρίων
10. Εποπτεία και έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται
στα όρια της χωρικής περιφέρειας ευθύνης και εντός των δημοτικών
κτιρίων όλων των οικισμών της αντίστοιχης περιφέρειας
11. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των
δημοτικών κτιρίων και υποδομών της Δ.Ε Ακριτών και Δ.Ε. Αρρένων
12. Εποπτεία – έλεγχος – διαφύλαξη και διαχείριση ανταλλακτικών και
αναλώσιμων. Οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση της αποθήκης
φύλαξης αυτών
13. Εποπτεία – έλεγχος – συντήρηση και διαφύλαξη μηχανολογικού
εξοπλισμού
14. Δράσεις πολεοδομικού – χωροταξικού χαρακτήρα
15. Κοινωνική πολιτική (παιδικοί σταθμοί – αγροτικά ιατρεία, θέματα
υγείας – πρόνοιας, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, Βοήθεια στο Σπίτι κλπ)
16. Συντήρηση σχολικών μονάδων, μετακίνηση μαθητών
17. Προστασία περιβάλλοντος – Δράσεις ανακύκλωσης
18. Πολιτική προστασία
19. Τέλεση πολιτικών γάμων
20. Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
21. Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων που απασχολούν τους δημότες (αιτήματα – αναφορές)
22. Συνεργασία με τους προέδρους των ΤΚ του χώρου ευθύνης για αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας
23. Έλεγχος κίνησης και συντήρηση όλων των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του Δήμου και του πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου
24. Υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
25. Λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ακριτών και Δ.Ε. Αρρένων (ωράριο λειτουργίας προσωπικού, άδειες εργαζομένων κλπ)
26. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε Ακριτών και Δ.Ε. Αρρένων
27. Υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν στις πάσης φύσεως μεταβολές δημοτολογίου, μητρώου αρρένων και θεμάτων στρατολογίας
28. Υπογραφή πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, θεώρηση γνησίου υπογραφής, ακριβούς αντιγράφου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Η ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ

Τηλ. & FAX: 2467027935

email: kasestia@otenet.gr


Βρείτε μας στο facebook

Βρείτε μας στο twitter

Βρείτε μας στο instagram


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εντός νομού 30€/ εκτός νομού 60€/

Δήμων – Κοινοτήτων – Οργανισμών – Τραπεζών 90€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ευρώπη 100€/ ΗΠΑ 120$/ Αυστραλία 130$/ Καναδά 120$

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Δημοσίου 2€/εκατοστό

Δημοσίου που επιβαρύνουν ιδιώτες 5€/εκατοστό

(κοινή υπουργική απόφαση 2/28783Α/9-9-2005)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Σύμφωνα με τον κατάλογο

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις απόψεις ων συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και αποκλειστική ευθύνη.Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Και μείνετε ενημερωμένοι για ότι συμβαίνει στο νομό μας και όχι μόνο

[contact-form-7 id=”2056″ title=”Newsletter form”]

Κατηγορίες