Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Νοσοκομείο Καστοριάς – σημαντικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών

Την προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμού 88.000€,  με την 3η Υ.Πε Μακεδονίας – Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις στο Γ. Ν. Καστοριάς».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την υλοποίηση έργων ώστε να αντιμετωπιστούν σημαντικές ελλείψεις του Νοσοκομείου για την εξυπηρέτηση των ασθενών και την αναβαθμισμένη, αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Στο Νοσοκομείο Καστοριάς πρέπει να εκτελεστούν έργα μικρής κλίμακας που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας εγκαταστάσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης σε χώρους του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατά 90% από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 και κατά 10% από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Καστοριάς. Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.