Σενάρια για νέα παράταση στις 120 δόσεις στα Ταμεία

Παράταση ενός μήνα εξετάζει να δώσει η κυβέρνηση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για προσδιορισμό των χρεών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών, προκειμένου να τα εντάξουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Αυτό αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές του Capital.gr, εξηγώντας πως με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το οποίο πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση, αιτήσεις ένταξης στην εν λόγω ρύθμιση είναι δεκτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η νυν κυβέρνηση, έφερε στη δημόσια διαβούλευση διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι αποκλειστικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης προσδιορισμού των ασφαλιστικών οφειλών τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Αυτό, όμως, εφόσον και μόνο ο προσδιορισμός αυτός συντελεσθεί μετά τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούν οι εν λόγω οφειλέτες (σ.σ. των οποίων τα χρέη θα έχουν προσδιορισθεί μετά την 30η Σεπτεμβρίου) να αιτηθούν την ένταξη τους στη ρύθμιση έως και την 31η Δεκεμβρίου.

Πλέον, εκείνο το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση, είναι να τεθεί ως (νέα ) προθεσμία υποβολής αιτήματος προσδιορισμού των χρεών των επαγγελματιών και των αγροτών, ενδεχομένως η 31η Οκτωβρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, θα παραμείνει η ήδη προτεινόμενη στην διάταξη (η οποία έχει έλθει στη δημόσια διαβούλευση) προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη ρύθμισης.

Η προτεινόμενη  προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση (31 Δεκεμβρίου) θα ισχύει όμως, μόνο για εκείνους τους οφειλέτες οι οποίοι θα έχουν αιτηθεί ως την 31η Οκτωβρίου (εφόσον υιοθετηθεί τελικά από την κυβέρνηση η εξεταζόμενη νέα παράταση) τον προσδιορισμό των οφειλών τους έως την παραπάνω ημερομηνία και ο προσδιορισμός αυτός συντελεσθεί μετά την 31η Οκτωβρίου.

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων προσδιορισμού των χρεών (από 30/9 στις 31/10)  εξετάζεται από κυβερνητικής πλευράς λόγω του ότι το σχετικό νομοσχέδιο (σ.σ. αναπτυξιακό) το οποίο περιλαμβάνει η σχετική διάταξη του Υπ. Εργασίας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες μέρες.

Συνεπώς, η ψήφιση του θα συμπέσει χρονικά σχεδόν με την λήξη της υφιστάμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30/9).

Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες,  δεν θα μπορούσαν τα ταμεία θα εφαρμόσουν άμεσα τη νέα διάταξη, αν αυτή προέβλεπε προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις προσδιορισμού των χρεών. Και αυτό για την υλοποίηση της, θα έπρεπε να προηγηθεί δημοσίευση της στο ΦΕΚ, αλλά και έκδοση εφαρμοστικής εγκυκλίου.

Αυτός ο βασικός λόγος που στην κυβέρνηση σκέφτονται παράταση της εξεταζόμενης νέας προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων προσδιορισμού των ασφαλιστικών οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών.

Του Δ. Κατσαγάνη