Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – Το εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας | Καστοριανή Εστία

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Το 2019 η φωνή των Ευρωπαίων Πολιτών ακούγεται περισσότερο από ποτέ!

 

Το 2019 αποτελεί ένα εποικοδομητικό έτος για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής έχει φτάσει τον αντίστοιχο αριθμό του 2012, έτος έναρξης της Πρωτοβουλίας. Επί του παρόντος, 17 πρωτοβουλίες είναι διαθέσιμες για υποστήριξη.

 Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας, που δίνει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους Πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους. Το εργαλείο αυτό, επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν τις ιδέες τους σε τομείς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να προτείνει νομοθεσία, όπως το περιβάλλον, η γεωργία, η εκπαίδευση ή τα πολιτικά δικαιώματα. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να έχουν μεγαλύτερο λόγο σε θέματα που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Η καμπάνια “Πάρτε Την Πρωτοβουλία” (Take The Initiative), ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, έχει φτάσει σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι τώρα και έχει ως στόχο την περαιτέρω διάδοση του μηνύματός της μέσα στο 2019. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έγιναν το περασμένο έτος ήταν η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία βασίστηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επετεύχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2018 και αφορά την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, που απλουστεύει τις διαδικασίες, παρέχει στήριξη στους οργανωτές της πρωτοβουλίας και ενθαρρύνει ακόμα περισσότερους πολίτες να επωφεληθούν από αυτό το εργαλείο.

Στη δεύτερη χρονιά της υλοποίησής της, η καμπάνια “Πάρτε Την Πρωτοβουλία” ήρθε στην Αθήνα, έχοντας επισκεφθεί 14 χώρες της ΕΕ από την έναρξή της. Στις 7 Οκτωβρίου 2019 διοργανώθηκε ένα εργαστήριο ανταλλαγής γνώσεων, στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Αθηναίων.

Με εργαλεία ένα quiz για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και διαδραστικές συνεδρίες ερωταπαντήσεων, το εργαστήριο στόχευσε στην ανάλυση έργων, ιδεών και μέσων για την προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τον συντονισμό μιας επιτυχημένης καμπάνιας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών – στην εξεύρεση κεφαλαίων, στη δημιουργία συνεργασιών, στην προώθηση και ευαισθητοποίηση.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν η Silvia Kersemakers, από την Ομάδα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Δέσποινα Παπαδάκη από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων και ο Στέφανος Λουκόπουλος από το Vouliwatch.