ΕΛΜΕ Καστοριάς: Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.  Καστοριάς

Δηλώνει την αντίθεσή του στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης  χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο και θωρακισμένο με το όπλο της απεργίας – αποχής.

Αποφασίζει απεργία – αποχή από όλες ανεξαιρέτως τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών και αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από το νόμο 4547/18 και την Υπουργική Απόφαση 1816 /ΓΔ4/11-1-2019 με τίτλο «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων».

Καλεί τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. να κηρύξουν άμεσα απεργία-αποχή στη βάση και της αντίστοιχης απόφασης της ΑΔΕΔΥ και να προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή.

Καλεί όλους τους Συλλόγους Π.Ε. και τις Ε.Λ.Μ.Ε. να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις.