Εργασίες καθαρισμού τάφρων & κοπής κλαδιών από το Αμαξοστάσιο της Π.Ε. Καστοριάς

Από την Δευτέρα 28 Απριλίου 2020 το ανθρώπινο δυναμικό του Αμαξοστασίου της   Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με τα μηχανήματα που διαθέτει, πραγματοποιεί εργασίες καθαρισμού τάφρων και κοπής κλαδιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κωσταράζι- Γέρμα.

Οι εργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα γίνουν και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου είναι απαραίτητες για την βελτίωση της ορατότητας και την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή διέλευση   των οχημάτων.