Έθεσα ήδη στον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ την πρόταση για αισιόδοξη αναπτυξιακή προοπτική της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ