Όλο το “πακέτο” αποζημιώσεων 800 ευρώ και παρατάσεων εισφορών και δόσεων για τους επαγγελματίες

Τρία βασικά σημεία σημεία σε σχέση με τις εξαγγελθείσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυταπασχολούμενων λόγω κοροναϊού διευκρινίστηκαν τις τελευταίες δύο μέρες.

Το πρώτο είναι πως την έκτακτη αποζημίωση των 800 ευρώ δικαιούνται για το Μάρτιο αλλά και τον Απρίλιο όλοι οι αυταπασχολούμενοι και επαγγελματίες-εργοδότες με έως 5 άτομα προσωπικό που δραστηριοποιούνται στους πληττόμενους κλάδους (είτε σταμάτησαν προσωρινά η δραστηριότητά τους από το κράτος, είτε όχι).

Το δεύτερο είναι πως οι προαναφερθέντες επαγγελματίες (με προσωπικό έως 5 ατόμων), μαζί και όλοι οι πληττόμενοι επαγγελματίες έχουν το δικαίωμα να καταβάλλουν τις εισφορές του Φερβρουαρίου –Μαρτίου 2020 τον ερχόμενο Σεπτέμβριο –Δεκέμβριο μέσω από πλάνο τεσσάρων ισόποσων μηνιαίων δόσεων. Αντίθετα, οι μη πληττόμενοι επαγγελματίες οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις εισφορές του Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Μάλιστα, η πληρωμή των εισφορών Μαρτίου έχει λάβει δεκαήμερη παράταση και μπορούν να πληρωθούν έως τις 10 Απριλίου. Όποιος, όμως,  επαγγελματίας, είτε δραστηριοποιείται σε πληττόμενο κλάδο, είτε όχι,  επιλέξει να καταβάλλει εμπρόθεσμα τις εισφορές Φεβρουαρίου, αλλά και Μαρτίου, θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να έχει έκπτωση 25% επ΄αυτών.

Το τρίτο που ξεκαθαρίστηκε αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών επαγγελματιών προς ταμεία, καθώς όσοι πλήττονται μπορούν καταβάλλουν τη  δόση του Μαρτίου τρεις μήνες μετά, δηλαδή τον Ιούνιο.

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με κάθε ένα από τα τρία παραπάνω μέτρα, προβλέπονται τα εξής:

1. Αποζημίωση 800 ευρώ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών “αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου), για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου”.

Επισημαίνεται επίσης πως “για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα, απαιτείται σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σε σχετική φόρμα που θα αναρτηθεί”. Σημειώνεται πως από αυτό το μέτρο εξαιρούνται για το Μάρτιο οι 6 επιστημονικοί κλάδοι.

2. Παράταση εισφορών διμήνου ή έκπτωση 25%

Σε σχέση με την πληρωμή των εισφορών του Φεβρουαρίου –Μαρτίου (για τη δική τους αυτασφάλιση), οι επαγγελματίες έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές: Είτε την εμπρόθεση καταβολή τους με έκπτωση 25%,είτε την καταβολή τους σε 4 δόσεις αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αναλυτικά προβλέπεται.

·Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό 25%

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου αναφέρεται πως “για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους.

Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20”. Εξάλλου, διευκρινίζεται πως “η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών”

·Καταβολή σε 4 δόσεις στο διάστημα Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου

Αντί της εμπρόθεσμης καταβολής με 25% έκπτωση, οι πληττόμενοι επαγγελματίες –όπως προβλέπει σχετική Υπουργική Απόφαση – μπορούν να υπαχθούν  στο εξής “καθεστώς” : “Η  προθεσμία καταβολής των τρεχουσών εισφορών περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητών έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των παραπάνω ημερομηνιών, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής”. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι “οι εισφορές του Φεβρουαρίου – Μαρτίου εξοφλούνται τμηματικά σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9”.

3. Παράταση 3 μηνών για τις δόσεις ρυθμίσεων

Επίσης, στην προαναφεθείσα Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι “για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως την 31/3/2020, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις”.

Αξίζει να σημειωθεί πως ” αναστέλλεται, επίσης, μέχρι και 31/8/2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί”.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη