Έξι προειδοποιητικές επιστολές και τέσσερις επιστολές αιτιολογημένης γνώμης για παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και την εισαγωγή του κοινοτικού δικαίου στην εθνική τάξη της χώρας, απέστειλε σήμερα η Κομισιόν στην Ελλάδα.