Νέα προσφυγή της Κομισιόν κατά της Ελλάδος για τη ΛΑΡΚΟ

Με την απειλή σκληρών προστίμων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το θέμα της ΛΑΡΚΟ είτε προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης είτε προς αυτήν του λουκέτου. Με νέα προσφυγή κατά της Ελλάδος προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ), η Επιτροπή απαιτεί την επιβολή τόσο χρηματικής ποινής ύψους 26.697,89 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της επίμαχης απόφασης του ΔΕΕ της 9ης Νοεμβρίου 2017 όσο και ένα κατ’ αποκοπήν ποσό, το ύψος το οποίου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός ημερήσιου ποσού ύψους 3.709,23 ευρώ επί τον αριθμό των ημερών που θα έχουν παρέλθει από την ημέρα έκδοσης της απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση. Η Επιτροπή προσέφυγε εκ νέου κατά της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη της τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης του δικαίου της Ενωσης εκ μέρους της.

Το ιστορικό

Η υπόθεση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων προς τη ΛΑΡΚΟ ύψους 136 εκατ. ευρώ απασχολεί την Επιτροπή από τον Μάρτιο του 2014, όταν και εξέδωσε για πρώτη φορά σχετική απόφαση. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την Επιτροπή, όφειλε να εξασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι τις 28 Ιουλίου 2014, δηλαδή να ανακτήσει τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που χορήγησε στη ΛΑΡΚΟ και να ενημερώσει επαρκώς την ίδια για τα απαραίτητα μέτρα που έλαβε.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδος στο ΔΕΕ διότι δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της. Το ΔΕΕ, με απόφασή του στις 9 Νοεμβρίου 2017, έκρινε ότι η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει εντός συγκεκριμένων προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης και μη έχοντας ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν σε εφαρμογή της απόφασης αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ενωσης.

Να υπενθυμίσουμε πως τον Ιούνιο του 2014 η ΛΑΡΚΟ είχε ασκήσει προσφυγή ενώπιων του ΓΔΕΕ ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε με δικαστική απόφαση την 1η Φεβρουαρίου 2018.

Ωστόσο, με απόφασή του στις 26 Μαρτίου 2020, το ΔΕΕ αναίρεση το μέρος της απόφασης του ΓΔΕΕ που αφορά την «εγγύηση 2008» εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου για δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ, το οποίο χορήγησε η Αγροτική Τράπεζα στη ΛΑΡΚΟ, περιορίζοντας αντιστοίχως το ποσό των προς ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Η νέα προσφυγή της Επιτροπής βρίσκει τη ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και παράλληλα ομηρίας των συνδικάτων, τα οποία αντιδρούν στο σχέδιο της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση, που αποτελεί και μονόδρομο για τη διάσωση της εταιρείας η οποία κρατιέται στη ζωή με το οξυγόνο της ΔΕΗ, των ασφαλιστικών ταμείων και των φορολογουμένων.

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΛΑΡΚΟ ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 364 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, 20 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, 30 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς, 70 εκατ. στην παλαιά ΛΑΡΚΟ και τα υπόλοιπα σε προμηθευτές.  Η τροφοδοσία του εργοστασίου της Λάρυμνας από το ορυχείο της Καστοριάς έχει διακοπεί, καθώς οι μεταφορείς που είναι απλήρωτοι εδώ και έξι μήνες αρνούνται να μεταφέρουν μετάλλευμα διεκδικώντας τα δεδουλευμένα.

Ο ειδικός διαχειριστής, προκειμένου να διασφαλίσει την τροφοδοσία της εταιρείας, έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταλλεύματος.

Το βάρος ωστόσο αυτή την περίοδο δίνεται στη διαιτησία με το ελληνικό Δημόσιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εργοστασίου της Λάρυμνας, η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Το αποτέλεσμα της διαιτησίας είναι κρίσιμο για τη συνέχιση του εγχειρήματος ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ ως ενιαίας εταιρείας.

kathimerini.gr