Νέο εργασιακό τοπίο: Τι αλλάζει στις συμβάσεις εργασίας των επιχειρήσεων που ανοίγουν από σήμερα

Ένα διαφορετικό εργασιακό “καθεστώς” ξημέρωσε από σήμερα τόσο για τις επιχειρήσεις οι οποίες σήκωσαν ρολά (μετά από σχεδόν ενάμιση μήνα “λουκέτου” με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους), αλλά και για εκείνες οι οποίες δεν έκλεισαν καθόλου, αλλά ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους.

Το βασικό στοιχείο του εν λόγω νέου “καθεστώτος” στις παραπάνω επιχειρήσεις είναι πως παύει να ισχύει για τις μεν κλειστές επιχειρήσεις η αναστολή ισχύος των συμβάσεων εργασίας του 100% του προσωπικού τους, ενώ για τις μεν ανοιχτές πλην σημαντικά πληττόμενες επιχειρήσεις η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων μέρους ή όλου του προσωπικού τους (σ.σ.έως και του 100% των εργαζομένων τους).

Από σήμερα, τόσο οι επιχειρήσεις που ανοίγουν, όσο και οι ήδη ανοιχτές σημαντικά πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν την εξής συνδυαστική δυνατότητα:

– Να συνεχίσουν να κρατάνε σε αναστολή έως και το 60% των συμβάσεων εργασίας το αργότερο έως και την 31η Μαΐου. Οι εργαζόμενοι που θα παραμείνουν σε αναστολή θα δικαιούνται αποζημίωση από το κράτος για όσες μέρες παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση. Επίσης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό οι εισφορές τους.

– Να ακυρώσουν την αναστολή (δηλαδή να επαναφέρουν στη δουλειά) το 40% των συμβάσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα επανέλθουν στη δουλειά θα πρέπει να αμειφθούν κανονικά από τον  εργοδότη τους για το διάστημα από την 4η Μαΐου έως και την 31η Μαΐου. Επίσης ο εργοδότης τους καθίσταται υπόχρεος για τις εισφορές τους για το παραπάνω διάστημα, αν και μπορεί να τις καταβάλλει έως τον ερχόμενο Νοέμβριο. Για το διάστημα μεταξύ 1η -3η Μαΐου, θα αποζημιωθούν από το κράτος, εκτός κι αν η αποζημίωση τους αυτή συμψηφισθεί με το “πλεονάζον” ποσό που έλαβαν για το διάστημα έως την 30η Απριλίου.

Τα παραπάνω ποσοστά αντιστοιχούν στο σύνολο των συμβάσεων που τέθηκαν σε αναστολή και όχι στο σύνολο των εργαζομένων κάθε επιχείρησης.  Πιο αναλυτικά:

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που άνοιξαν σήμερα, το ποσοστό των συμβάσεων εργασίας (επί του συνόλου των συμβάσεων των εργαζομένων τους) που τέθηκαν  κατά το προηγούμενο διάστημα σε αναστολή ανέρχεται στο 100%. Και αυτό γιατί με το κλείσιμο τους από το κράτος, οι ιδιοκτήτες τους ήταν υποχρεωμένοι να θέσουν σε αναστολή όλο το προσωπικό τους. Πχ μία επιχείρηση με 100 άτομα προσωπικό, η οποία έκλεισε με κυβερνητική απόφαση, έθεσε και τα 100 σε αναστολή.

Από σήμερα, η επιχείρηση του παραδείγματος μας, εφόσον ανήκει στους κλάδους που επαναλειτουργούν, θα πρέπει να κρατήσει το πολύ τους 60 από τους 100 εργαζομένους σε αναστολή.

Όσον αφορά, όμως, τις επιχειρήσεις που παρέμειναν ανοιχτές, αν και ήταν πληττόμενες σημαντικά, μπορούσαν να θέσουν σε αναστολή από κανένα έως και το σύνολο του προσωπικού τους. Πχ μία πληττόμενη επιχείρηση με 100 άτομα προσωπικό, η οποία παρέμεινε ανοιχτή αν και ανήκε σε πληττόμενο κλάδο, μπορούσε να θέσει από κανένα έως και τους 100 εργαζομένους της σε αναστολή. Αν έτσι έθεσε τους 50 από τους 100 εργαζομένους της σε αναστολή θα πρέπει από σήμερα από τους 50 υπό αναστολή εργαζομένους τους, να κρατήσει σε αναστολή έως και τους 30 (σ.σ. 60% των 50), ενώ τουλάχιστον τους άλλους 20 (σ.σ. 40% των 50) να τους επαναφέρει στη  δουλειά.

Επίσης, σημειώνεται πως:

– Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά. Για το διάστημα της ανάκλησης, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης  υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.

– Δίδεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η παραπάνω  προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Σημειώνεται πως όλες οι παραπάνω ενδεχόμενες τροποποιήσεις στο εργασιακό “καθεστώς” των επιχειρήσεων που άνοιξαν από σήμερα ή συνεχίζουν τη λειτουργία τους (καθώς δεν έκλεισαν προηγούμενα με κρατική εντολή) θα υποβληθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη