Προκήρυξη για θέσεις 2.909) του Υπουργείου Εσωτερικών- 4 θέσεις για Καστοριά

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά  δύο χιλιάδες εννιακοσίες εννέα (2.909) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).

4 θέσεις προβλέπονται για την Π.Ε Καστοριάς. Μία για Νεστόριο και 3 για Καστοριά

Όλες οι θέσεις εδώ

Πίνακας Θέσεων