Σύσταση  της Π.Ε. Καστοριάς προς τους πολίτες της περιοχής προς αποφυγή διασποράς του Kορωνοϊού

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στο πλαίσιο εφαρμογής της  ισχύουσας εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού, ενημερώνει τους πολίτες της ΠΕ Καστοριάς να προσέρχονται στις υπηρεσίες της μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά.

Η επίσκεψη των πολιτών (κατόπιν ραντεβού) θα πρέπει να γίνεται αυστηρά τηρουμένων κανόνων προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Επίσης, το Διοικητήριο συνεχίζει να λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας-φύλαξης, το οποίο καταγράφει στην είσοδο τα στοιχεία των  εισερχομένων πολιτών και τους παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες.

Τα μέτρα αυτά ισχύουν μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας ανά Διεύθυνση:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς: 24673 50200, 24673 50201

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών: 24673 50259, 24673 50331

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας : 24673 50296, 24673 50310, 24673 50253

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού: 24673 50384, 24673 50311, 24673 50355

Δ/νση Ανάπτυξης: 24673 50305, 24673 50312, 24673 50335

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: 24673 50262, 24673 50213

Δ/νση Τεχνικών Έργων: 24673 50323, 24673 50328, 24673 50322

Αμαξοστάσιο ΠΕ Καστοριάς:24670 82004

Τμήμα Περιβάλλοντος: 24673 50260, 24673 50266

Τμήμα Πληροφορικής: 24673 50357

Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: 24673 50265

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 24673 50299, 24673 50265

Τμήμα Κτηνιατρικής: 24670 71799

Νομική Υπηρεσία Καστοριάς: 24673 50271

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης: 24673 50346

Εταιρεία Τουρισμού Δυτ. Μακεδονίας: 24673 50229

Γενικά αρχεία κράτους: 24673 50347

Τμήμα Πολεοδομίας   (υπηρεσία Δήμου Καστοριάς): 24673 50316, 24673 50314

Κ.Ε.Π. (υπηρεσία Δήμου Καστοριάς): 24673 50301

Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου: 24673 50330

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας: 24670 22695

Διεύθυνση Δασών Καστοριάς: 24670 22881, 24670 22230