Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και θα έχει διάρκεια 9 μηνών. Τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι οφειλέτες στη ρύθμιση και να λάβουν κρατική επιδότηση στη δόση του δανείου τους.