Πρόσκληση για γενική συνέλευση και Εκλογές του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Σας καλούμε να παραστείτε σύμφωνα με το καταστατικό μας, στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10/9/2020 στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα της Περιφερειακής

Ενότητας Καστοριάς και αν δεν υπάρχει απαρτία, θα συνεχίσουμε στις 11:00 π.μ. ανεξαρτήτως αριθμού προσέλευσης στην αίθουσα.
Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και για Αντιπρόσωποι στην ομοσπονδία, θα πρέπει να περάσουν από τα γραφεία του συλλόγου και να υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση μέχρι τις 5/9/2020. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Η πληρωμή θα γίνεται κατά την προσέλευση και το ποσό θα είναι (5€). Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 11:30 στις 10/9/2020 και θα διαρκέσει μέχρι τις 2:30 μ.μ. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί την ταυτότητα τους.
Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γραμματέας
Νεστραμιώτης Βασίλειος                                                   Μαρδίρης Άγγελος
6942869601     2467024075                                                    2467028039
Υ.Γ. Για περαιτέρω Πληροφορείες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο κο Νεστραμιώτη