Καστοριά: Πωλείται τρακτέρ

Πωλείται τρακτέρ μάρκας Στάγερ 650 μαζί με άροτρα, πλατφόρμα, φρέζα, καλλιεργητική,  κουβά, διανομέα, αντλία νερού και 15 σωλήνες

Πληροφορίες στο τηλ. 6977890618