Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση πρακτικών 18ης και 19ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδών – πλατειών στην Κοινότητα Λεύκης του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
4.           Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδών – πλατειών στην Κοινότητα Τοιχιού του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
5.           Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6.           Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Κ. Τσανούσα

7.           Έγκριση σύναψης σύμβασης χορηγίας – δωρεάς μεταξύ Δήμου Καστοριάς και της εταιρείας TAP για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 (επτά) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANS ADRIATIC Pipeline AG (TAP)». Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
8.           Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 90/2020 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς με θέμα: «Έγκριση υπογραφής συμβάσεων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για τη Χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank και τη Χορήγηση Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS – Εξουσιοδότηση υπαλλήλων του Τμήματος Ταμείου». Εισήγηση Δ/νσης

Οικονομικών Υπ/σιών

9.           Εγκριση ένταξης του Δήμου Καστοριάς, στα διατραπεζικά συστήματα της Εθνικής Τράπεζας, με έκδοση κωδικών πληρωμής. – Ορισμός υπευθύνων. Εισήγηση Δ/νσης

Οικονομικών Υπ/σιών

10.       Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών. Εισήγηση Δ/νσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

11.       Αίτηση παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ του Δήμου Καστοριάς.  
12.       Αίτηση παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. του Δήμου Καστοριάς.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Κίμων Μηταλίδης