Τα τμήματα των δύο Λυκείων της Καστοριάς που αναστέλλουν την λειτουργία τους λόγω κορονοϊού